Cho Phương Trình : 3Cosx + Cos2X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa học lịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Cho phương trình : 3cosx + cos2x - cos3x + 1 = 2sinx.sin2x . Hotline (alpha) là nghiệm lớn số 1 thuộc khoảng chừng ( 0;2(pi) ) của phương trình . Tính (sinleft(alpha-fracpi4 ight)) .


*

(3cosx+2cos^2x-1-left(4cos^3x-3cosx ight)+1=4cosx.sin^2x)

(Leftrightarrow6cosx+2cos^2x-4cos^3x=4cosxleft(1-cos^2x ight))

(Leftrightarrow3cosx+cos^2x-2cos^3x=2cosx-2cos^3x)

(Leftrightarrow cos^2x+cosx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=pi+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrow) Nghiệm lớn số 1 trên (left(0;2pi ight)) là (alpha=frac3pi2)

(sinleft(frac3pi2-fracpi4 ight)=-fracsqrt22)


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Các thắc mắc tương tự

Tính tổng S những nghiệm của phương trình (left(2cos2x+5 ight)left(sin^4x-cos^4x ight)+3=0) trong khoảng (left(0;2pi ight)) 


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...

Bạn đang xem: Cho phương trình : 3cosx + cos2x


0
0
*

1) tìm kiếm nghiệm của phương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong vòng (left(0;fracpi2 ight))2) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x trực thuộc (left(-pi;pi ight))3) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) trực thuộc (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)4) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 trực thuộc (left(0;pi ight))
Đọc tiếp

1) tra cứu nghiệm của phương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong khoảng (left(0;fracpi2 ight))

2) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x thuộc (left(-pi;pi ight))

3) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) trực thuộc (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)

4) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 trực thuộc (left(0;pi ight))


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...
2
0

Cho phương trình (1-Sinx)(Cos2x + 3mSinx+Sinx-1)=(mCos^2x) (m là tham số). Tìm những giá trị thực của m để phương trình tất cả 6 nghiệm khác nhau thuộc khoảng (left(-dfracPi2;2Pi ight))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
1
0
1) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình:(sin3x-frac2sqrt3sin^2x=2sinx.cos2x) nằm trong đoạn (left<0;2pi ight>)2) search nghiệm của phương trình: (sin^2x+sin^22x+sin^23x=frac32) trong vòng (left(frac-pi2;fracpi2 ight))3) tra cứu nghiệm của phương trình: (sin2x+sinx-frac12sinx-frac12sinx=2cot2x) trong tầm (0;(pi))4) phương trình cos22x+3cos18x+3cos14x+cos10x=0 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng chừng (0;(fracpi2))
Đọc tiếp

1) tìm tất cả các nghiệm của phương trình:(sin3x-frac2sqrt3sin^2x=2sinx.cos2x) thuộc đoạn (left<0;2pi ight>)

2) search nghiệm của phương trình: (sin^2x+sin^22x+sin^23x=frac32) trong khoảng (left(frac-pi2;fracpi2 ight))

3) search nghiệm của phương trình: (sin2x+sinx-frac12sinx-frac12sinx=2cot2x) trong khoảng (0;(pi))

4) phương trình cos22x+3cos18x+3cos14x+cos10x=0 bao gồm bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng tầm (0;(fracpi2))


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
3
0

Có từng nào giá trị nguyên của tham số m để phương trình : cos3x-cos2x+mcosx=1 gồm đúng 7 bảy nghiệm khác biệt thuộc khoảng (left(-fracpi2;2pi ight)) ?


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...

Xem thêm: Khái Niệm Hai Góc Phụ Nhau Là Gì, Thế Nào Là 2 Góc Phụ Nhau Và 2 Góc Bù Nhau


1
0

Số nghiệm của phương trình : (sinleft(2x+frac9pi2 ight)-3cosleft(x-frac15pi2 ight)=1+2sinx) với (xinleft<0;2pi ight>) là ?


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
1
0
1, đến phương trình (sin2x-left(2m+sqrt2 ight)left(sinx+cosx ight)+2msqrt2+1=0) tìm những giá trị m để phương trình bao gồm đúng 2 nghiệm (xinleft(0;dfrac5Pi4 ight))2,tìm toàn bộ các quý giá thực của thông số m để phương trình (cos2x+left(2m+1 ight)sinx-m-1=0) bao gồm đúng 2 nghiệm thuộc khoảng (left(dfracPi2;dfrac3Pi2 ight))3, mang lại phương trình (cos^2x-2mcosx+6m-9=0) tìm những giá trị m nhằm phương trình bao gồm nghiệm ở trong khoảng (left(-dfracPi2;dfracPi2 ...
Đọc tiếp

1, mang đến phương trình (sin2x-left(2m+sqrt2 ight)left(sinx+cosx ight)+2msqrt2+1=0) tìm các giá trị m để phương trình tất cả đúng 2 nghiệm (xinleft(0;dfrac5Pi4 ight))

2,tìm tất cả các quý giá thực của thông số m để phương trình (cos2x+left(2m+1 ight)sinx-m-1=0) tất cả đúng 2 nghiệm thuộc khoảng (left(dfracPi2;dfrac3Pi2 ight))

3, mang đến phương trình (cos^2x-2mcosx+6m-9=0) tìm các giá trị m nhằm phương trình tất cả nghiệm nằm trong khoảng (left(-dfracPi2;dfracPi2 ight))

 


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...

Xem thêm: Cách Đeo Khăn Quàng Đỏ Đúng Cách Nghiêm Chỉnh, Cách Thắt, Tháo Khăn Quàng Đỏ


0
0
1. Tập cực hiếm của hs: y = sin2x + cos2x là?2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)3. Tìm kiếm GTLN với GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)4. Tập quý hiếm của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) đi qua điểm như thế nào sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi{...
Đọc tiếp

1. Tập quý hiếm của hs: y = sin2x + cos2x là?

2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)

3. Tìm GTLN và GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)

4. Tập quý giá của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)

5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)

6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)

7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) đi qua điểm như thế nào sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi2;1 ight)) (c.Mleft(frac-pi4;0 ight)) d. M(1;1)

8. Nghiệm của pt: (2sin^2x-3sinx+1=0) thỏa đk: (0le xlefracpi2) là:

9. Mang đến pt: m(sinx+cosx)+sinx.cosx+1=0. Tìm kiếm m để pt tất cả đúng 1 nghiệm thuộc: (left)

10. Giải pt: (sqrt3cos5x-sin5x=2cos3x)

11. Tập cực hiếm của hs: y = cos2x + 4sinx - 2 là?

12. Pt: (2cos^2x+5sinx=4) tất cả nghiệm âm lớn số 1 =?

13. Tổng tất cả các nghiệm của pt: cos5x + cos2x + 2sin3x.sin2x = 0 trên đoạn: (left<0;2pi ight>) là?

14. Tìm m để pt: cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm thuộc: (left) là?

15. Đồ thị hs: y = tanx - 2 đi qua? a. O(0;0) b.M(left(fracpi4;-1 ight)) c. (Nleft(1;fracpi4 ight)) d. (Pleft(frac-pi4;1 ight))