Bài Tập There Is There Are Lớp 6

     

There is và There are là 2 cặp kết cấu luôn mở ra cùng nhau để trình làng về con số của đồ dùng nào đó. Tuy nhiên thế, hai cấu tạo này vẫn đang còn sự khác biệt nhau về cách dùng. Để giúp bạn tránh nhầm lẫn giữa cặp cấu tạo này trong quy trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi cho bạn nội dung bài viết dưới phía trên về những dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi cùng làm bài tập nhé!


Thực hành bài bác tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kiến thức và kỹ năng và cách dùng Theere is there are của giờ Anh ngay mặt dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an hãng apple on the table.

(Có một quả táo bị cắn trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa lạnh trong bình)

Nếu danh từ thứ nhất của chuỗi liệt kê là danh trường đoản cú số ít thì ta dùng kết cấu ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler & a book on the table.

(Có một chiếc bút, một cái thước kẻ cùng một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có tía quả chuối vào túi của tôi)

Khi danh tự của chuỗi liệt kê bước đầu bằng danh tự số nhiều thì dùng cấu trúc ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas và a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 quả chuối và 1 chiếc bánh trong gầm tủ lạnh)


*

Luyện tập bài bác tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào nơi trống làm thế nào cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats và a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ bỏ a/an/some/any vào địa điểm trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Chính Trị Xã Hội Nước Ta Ở Các Thế Kỉ Xvi-Xvii

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling tín đồ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt and sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats & a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu bao phủ định hay được dùng any không cần sử dụng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh từ bỏ số ít đề xuất dùng There is chứ không sử dụng There are)

3. Some ➔ any (vì câu bao phủ định thường được sử dụng any không sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được cần dùng There is chứ không sử dụng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ người là danh trường đoản cú đếm được số các và phối hợp cùng cấu tạo There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng bao phủ định nên dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh trường đoản cú đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng bao phủ định đề xuất dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng che định nên dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh từ bỏ đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu trúc There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng bao phủ định phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan in my house.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi vấn nên sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt and sugar in these sauce.

Xem thêm: Bài Văn Tả Về Mẹ Lớp 6 (6 Mẫu), 12 Bài Văn Tả Mẹ Của Em Ngắn, Hay Nhất

➔ muối bột và mặt đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa ra mắt các kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về there is There are với bài tập There is There are tất cả đáp án. Công ty chúng tôi hy vọng phần đông dạng bài bác tập này đã giúp cho bạn thành thạo rộng về There is There are. Good luck!