Bitwise Là Gì

     

Sự biệt lập chính - Bitwise vs Toán tử logic

Trong lập trình, bao gồm những trường hợp để triển khai các tính toán toán học. Toán tử là cam kết hiệu của các ngôn ngữ lập trình sẵn để triển khai các hàm xúc tích và ngắn gọn hoặc toán học rõ ràng trên một quý giá hoặc một biến. Có nhiều toán tử không giống nhau trong những ngôn ngữ lập trình. Một trong những trong số họ là toán tử số học, toán tử quan hệ, toán tử logic, toán tử bitwise và toán tử gán. Toán tử số học cung cấp các phép toán như phép cùng (+), phép trừ (-), phép chia (/), phép nhân (*), tế bào đun (%), tăng (++) và giảm (-). Toán tử quan hệ là>,> =, 2. Toán tử bitwise là gì3. Toán tử xúc tích là gì4. Điểm tương đương giữa các toán tử bitwise cùng logic5. So sánh cạnh nhau - Toán tử bitwise so với toán tử lô ghích ở dạng bảng6. Cầm tắt

Toán tử bitwise là gì?

Toán tử bitwise chuyển động trên bit cùng thực hiện thao tác làm khovattuhoanthien.comệc bit by bit. Vào các đo lường và thống kê như cộng, trừ, nhân, chia, v.v ... Những giá trị được chuyển đổi thành nhị phân. Những hoạt động được triển khai trên cấp độ bit. Xử lý mức bit được áp dụng để tăng vận tốc và tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng. Một số trong những ví dụ về những toán tử Bitwise như sau. & Đại diện mang đến bitwise AND. | đại diện thay mặt cho bitwise OR. ^ Đại diện cho bitwise độc ​​quyền HOẶC. ~ Là vấp ngã sung. Hình tượng biểu thị sự biến đổi bên phải.

Bạn đang xem: Bitwise là gì

Hoạt cồn bitwise & như sau. Lúc x và y là toán hạng cùng x có giá trị 0 và y có giá trị 0, thì bitwise và là 0. Lúc x là 0 với y là 1, thì bitwise & là 0. Ví như x là một trong những và y là 0, thì bitwise & bằng 0. Lúc cả x với y có 1, bitwise và là 1. Đầu ra đã chỉ 1 ví như cả nhị toán hạng cất giá trị 1. Mang sử đôi mươi và 25 là hai giá trị. Nhị phân của đôi mươi là 10100. Nhị phân của 25 là 11001. Bitwise và của hai số này là 10000. Khi thực hiện từng bit & hoạt động, quý giá một chỉ lộ diện khi cả nhì toán hạng đựng một.

Hoạt hễ bitwise OR như sau. Lúc x với y là toán hạng với x có mức giá trị 0 với y có mức giá trị 0, thì bitwise OR là 0. Lúc x là 0 cùng y là 1, thì đầu ra output là 1. Khi x là một trong và y là 0, áp sạc ra là 1. Lúc cả x cùng y có giá trị 1, áp ra output là 1. Từ nhì toán hạng, nếu một toán hạng là 1, thì Bitwise OR là 1. đưa sử đôi mươi và 25 là hai giá bán trị. Nhị phân của trăng tròn là 10100. Nhị phân của 25 là 11001. Bitwise OR của trăng tròn và 25 là 11101.

Toán tử Bitwise XOR sẽ cho 1 nếu cả hai quý hiếm khác nhau. Khi toán hạng x cùng y là 0, thì Bitwise XOR bởi 0. Lúc x là 0 và y là 1, áp sạc ra là 1. Lúc x là một trong những và y là 0, thì áp sạc ra là 1. Lúc cả x và y là 1, sau đó đầu ra là 0. Bitwise XOR của đôi mươi và 25 là 01101. Biểu tượng ~ là rước phần bù của giá chỉ trị. Cực hiếm nhị phân của trăng tròn là 10100. Phần bù là ~ đôi mươi = 01011. Đó là đổi khác số không thành số không và thay đổi số không thành số không.

Các là toán tử di chuyển nhị phân phải. Quý hiếm toán hạng phía trái được dịch chuyển sang nên theo số bit được chỉ định vị toán hạng bên phải. Ví dụ: 5 >> 1, 0101 >> 1 là 0010.

Toán tử ngắn gọn xúc tích là gì?

Các toán tử lô ghích được sử dụng để mang ra quyết định dựa trên những điều kiện. Hình tượng && thay mặt cho xúc tích và ngắn gọn AND. | | hình tượng đại diện cho logic OR. Các ! hình tượng đại diện cho lô ghích KHÔNG. Trong xúc tích AND, trường hợp cả hai toán hạng đông đảo khác không, thì điều kiện trở thành đúng. Trong súc tích OR, nếu cả hai toán hạng các khác không, thì đk sẽ thay đổi đúng. Những ! toán tử có thể đảo ngược trạng thái lô ghích của toán hạng. Ví như một điều kiện là đúng, thì toán tử ngắn gọn xúc tích logic sẽ tạo cho nó sai. Giá trị đại diện thay mặt đúng cho giá trị 1 và đại diện sai cho giá trị 0.

*

Hình 01: Toán tử bitwise với logic

Khi biến x đang nắm dữ giá trị 1 và biến đổi y đang dữ giá trị 0, ngắn gọn xúc tích AND đó là (x && y) là không đúng hoặc 0. Ngắn gọn xúc tích OR chính là (x || y) sẽ mang đến đúng hoặc 1. Toán tử KHÔNG đảo ngược tinh thần logic. Lúc x có mức giá trị 1 thì! x là 0. Lúc y có mức giá trị 0, thì! y là 1.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Human Capital Là Gì ? Định Nghĩa Human Capital Là Gì

Điểm như thể nhau giữa các toán tử bitwise với logic?

Cả hai các là toán tử trong lập trình để thực hiện các hàm logic hoặc toán học cụ thể trên một quý hiếm hoặc một biến.

Sự biệt lập giữa những nhà khai thác bitwise và logic?

Toán tử bitwise vs logic

Toán tử bitwise là một số loại toán tử được cung cấp bởi ngôn từ lập trình để thực hiện tính toán. Toán tử logic là một loại toán tử được hỗ trợ bởi ngôn từ lập trình để tiến hành các vận động dựa bên trên logic.
 Chức năng
Toán tử bitwise chuyển động trên bit và triển khai các làm khovattuhoanthien.comệc bit bởi bit. Toán tử logic được sử dụng để mang ra quyết định dựa trên nhiều điều kiện.
Chủ đề
Toán tử bitwise là &, |, ^, ~, .

Xem thêm: Jmeter Là Gì - Ưu Và Nhược Điểm Của Jmeter

Toán tử logic là &&, ||, !

Tóm tắt - Bitwise vs Toán tử logic

Trong lập trình, phải phải triển khai các phép toán với logic. Họ có thể đạt được bằng cách sử dụng các toán tử. Có khá nhiều loại toán tử. Nội dung bài khovattuhoanthien.comết này đã bàn thảo về sự biệt lập giữa nhị toán tử như toán tử bitwise và toán tử logic. Sự khác hoàn toàn giữa các toán tử Bitwise với Logical là những toán tử Bitwise hoạt động trên những bit và triển khai các phép toán bit theo bit vào khi các toán tử logic được sử dụng để đưa ra đưa ra quyết định dựa trên những điều kiện.

Tải xuống phiên bản PDF của Bitwise vs Toán tử logic

Bạn có thể tải xuống phiên bạn dạng PDF của nội dung bài khovattuhoanthien.comết này và thực hiện nó cho mục đích ngoại đường theo chú giải trích dẫn. Sung sướng tải xuống phiên bản PDF trên đây: Sự khác biệt giữa những nhà khai quật bitwise với logic