Bước Vào Thế Giới Mới

     
Đại hội Đảng vn lần thiết bị IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững phi vào thế kỷ XXI
*

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ IX

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.168

Số lượng đảng viên trong nước: gần 2,5 triệu

Đại hội bầu:

- Tổng túng thiếu thư: Đồng chí Nông Đức khỏe khoắn

- Ban Chấp hành Trung ương: 150 Ủy viên

- Bộ bao gồm trị: 15 đồng chí

BỐI CẢNH CHUNG:

- kết thúc thế kỷ XX và cách sang cầm kỷ XXI. Trái đất hoá diễn ra mạnh mẽ.

Bạn đang xem: Bước vào thế giới mới

Quan hệ song phương, nhiều phương thân các non sông ngày càng sâu rộng lớn trên nhiều lĩnh vực.

Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc trưng và công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thường xuyên có bước cải cách và phát triển nhảy vọt, phát triển thành lực lượng phân phối trực tiếp, tác động sự phân phát triển kinh tế tài chính tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và đổi khác sâu sắc đẹp các nghành nghề của đời sống xã hội.

- Thành tựu quan trọng sau 15 năm đổi mới tạo cố gắng và lực ảnh hưởng công cuộc đổi mới nước ta đi vào chiều sâu. Cạnh bên đó, chúng ta còn đề xuất đối phó với đông đảo thách thức: tụt hậu xa hơn về kinh tế tài chính so với rất nhiều nước trong khu vực và trên vậy giới, chệch phía xã hội công ty nghĩa, nạn tham nhũng quan tiền liêu, “diễn trở thành hoà bình” do những thế lực thù địch tạo ra.

PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Ðại hội chú ý lại đoạn đường 71 năm lãnh đạo biện pháp mạng Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII; 15 năm đổi mới đất nước, 10 năm triển khai chiến lược kinh tế - làng hội, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm, tự đó cách tân và phát triển và hoàn thành xong đường lối, định ra kế hoạch phát triển nước nhà trong hai mươi năm đầu của vắt kỷ 21; vạch ra phương hướng, trọng trách xây dựng Ðảng ta ngang tầm yên cầu của dân tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng.

Ðại hội đã thông qua report Chính trị với tiêu đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, liên tiếp đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa, thiết kế và bảo vệ Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa".

Xem thêm: Nghị Luận Về Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Hay Nhất (Dàn Ý, Nghị Luận Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước

Ðại hội tiến công giá: tiến hành Chiến lược bất biến và trở nên tân tiến kinh tế-xã hội (1991-2000), chúng ta đã dành được những thành tựu to mập và siêu quan trọng. Nền kinh tế tài chính từ tình trạng sản phẩm & hàng hóa khan hiếm rất lớn nay cung cấp đã đáp ứng được các nhu yếu thiết yếu đuối của nhân dân cùng nền khiếp tế; từ cơ chế quản lý tập trung quan lại liêu, bao cấp cho đã gửi sang hiệ tượng thị trường triết lý xã hội công ty nghĩa; trường đoản cú chỗ đa số chỉ có hai thành phần kinh tế tài chính nhà nước và kinh tế tài chính tập thể đã đưa sang nền kinh tế có rất nhiều thành phần, trong đó tài chính nhà nước duy trì vai trò nhà đạo. Ðời sống các tầng lớp quần chúng được cải thiện. Ðất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế tài chính - xã hội; phá được thế bị vây hãm cấm vận, không ngừng mở rộng được quan hệ nam nữ đối ngoại và dữ thế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Về những kinh nghiệm tay nghề sau 15 năm triển khai đường lối thay đổi mới, Ðại hội chỉ ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm công ty yếu. Ðó là, trong quá trình đổi mới, đề nghị kiên trì mục tiêu chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên căn cơ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng hồ nước Chí Minh. Ðổi mới phải nhờ vào nhân dân, vì ích lợi của nhân dân, cân xứng với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ðổi new phải phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại. Ðường lối đúng mực của Ðảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

Về đường lối cách tân và phát triển kinh tế-xã hội, Ðại hội IX của Ðảng nêu rõ: Ðẩy bạo gan công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kiến thiết nền ghê tế tự do tự chủ, đưa vn trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên cách tân và phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời tạo quan hệ sản xuất cân xứng theo lý thuyết xã hội nhà nghĩa; đẩy mạnh cao độ nội lực, đôi khi tranh thủ nguồn lực bên phía ngoài và chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế để cải cách và phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế tài chính đi tức khắc với trở nên tân tiến văn hóa, từng bước nâng cấp đời sống vật hóa học và tinh thần của nhân dân, thực hiện hiện đại và vô tư xã hội, bảo đảm và cải thiện môi trường; phối kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng tốc quốc chống - an ninh.

mục tiêu của Chiến lược cách tân và phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 là: Ðưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phạt triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật hóa học và ý thức của nhân dân, tạo căn cơ để cho năm 2020 nước ta cơ phiên bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lượng khoa học với công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực ghê tế, quốc phòng, bình yên được tăng cường; thể chế tài chính thị trường định hướng xã hội công ty nghĩa được xuất hiện về cơ bản; vị vậy của vn trên trường quốc tế được nâng cao.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình Và Cho Ví Dụ

Ðại hội đã bầu BCHTW tất cả 150 đồng chí. Ðồng chí Nông Ðức mạnh bạo được bầu làm Tổng túng bấn thư của Ðảng.

SỰ KIỆN trong NƯỚC

- 12/2000: nước ta và trung quốc ký hiệp định phân định lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế với thềm châu lục trong Vịnh phía bắc (trong chuyến thăm chủ yếu thức trung hoa của quản trị nước trằn Đức Lương trường đoản cú 25 mang lại 29/12)

SỰ KIỆN QUỐC TẾ