NA2CO3 + CA(NO3)2 = CACO3 + NANO3

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Na2co3 + ca(no3)2 = caco3 + nano3

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaNO3 | Ca(NO3)2 ra CaCO3


83

khovattuhoanthien.com xin ra mắt phương trình Ca(NO3)2+ Na2CO3→ CaCO3↓ + 2NaNO3 gồm điều kiện phản ứng, phương pháp thực hiện, hiện tượng phản ứng và một trong những bài tập liên quan giúp các em củng cố tổng thể kiến thức cùng rèn luyện năng lực làm bài tập về phương trình phản nghịch ứng chất hóa học của Canxi. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình Ca(NO3)2+ Na2CO3→ CaCO3↓ + 2NaNO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Ca(NO3)2+ Na2CO3→ CaCO3↓ + 2NaNO3

2. Điều kiện phản ứng

- không có

3. Cách tiến hành phản ứng

- mang đến Ca(NO3)2tác dụng cùng với Na2CO3

4. Hiện tượng nhận ra phản ứng

- canxi nitrat bội nghịch ứng với natri cacbonat tạo kết tủa trắng can xi cacbonat

5. Các bạn có biết

Ba(NO3)2cũng bao gồm phản ứng tương tự tạo kết tủa BaCO3

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1:Để điều chế Ca từ CaCO3cần triển khai ít tuyệt nhất mấy phản bội ứng ?

A. 2

B. 3

C.

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng Lớp 10 Cực Hay


Xem thêm: Bài Văn Tả Về Mẹ Lớp 6 (6 Mẫu), 12 Bài Văn Tả Mẹ Của Em Ngắn, Hay Nhất


4

D. 5

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Giải thích

phản ứng (1): CaCO3+ 2HCl → CaCl2+ CO2+ H2O

Phản ứng (2): CaCl2→ Ca + Cl2↑

Ví dụ 2:Canxi có cấu tạo mạng tinh thể loại nào trong các kiểu mạng sau:

A. Lục phương

B. Lập phương trọng điểm khối

C. Lập phương trọng điểm diện

D. Tứ diện đều

Đáp án C

Ví dụ 3:Vôi sống sau thời điểm sản xuất buộc phải được bảo quản trong bao kín. Nếu nhằm lâu ngày trong không khí, vôi sống vẫn “chết”. Hiện tượng lạ này được phân tích và lý giải bằng làm phản ứng nào tiếp sau đây ?

A.Ca(OH)2+ CO2→ CaCO3+ H2O

B. CaO + CO2→ CaCO3

C. CaCO3+ CO2+ H2O → Ca(HCO3)2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án B

Giải thích:

Nếu để vôi sống lâu ngày trong bầu không khí thì vôi sống sẽ tac dụng cùng với khí cacbonic có trong bầu không khí để chế tác thành kết tủa CaCO3, không sinh sản thành vôi tôi được nữa