CHI SỐ SỢI LÀ GÌ

     

phương thức xác định đo chỉ số gai trong ngành may mặc: hoàn toàn có thể dùng cân nặng phân tích 03 số lẻ bình thường. Tuy vậy với cân chuyên được sự dụng sẽ hiển thị trực tiếp các chỉ số như Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ... Xác định mật độ nhiều năm sợi ( chi số và chỉ còn số sợi) : Độ dày hoặc 2 lần bán kính của gai là trong số những đặc tính cơ bản. Tuy nhiên, hiện tại chưa tồn tại đánh giá chỉ nào tất cả ý ngĩa mang đến đại lượng này.


*

1. Thiết bị cần thiết để đo chỉ số và chi số sợi:

Cân siêng dụngđo chỉ số, bỏ ra số: hoàn toàn có thể dùng cân phân tích 03 số lẻ bình thường. Tuy vậy với cân chuyên được sự dụng sẽhiển thị trực tiếp các chỉ số như Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ...Bạn đã xem: bỏ ra số tua là gì

Xác định mật độdài sợi ( bỏ ra số còn chỉ số sợi) :

Độ dày hoặc đường kính của sợi là giữa những đặc tính cơ bản. Tuy nhiên, hiện nay tại chưa tồn tại đánh giá bán nào có ý ngĩacho đại lượng này.Bạn đã xem: chi số gai là gì

Vì vậy một hệ thống biểu hiện độ mảnh của sợi bằng cách đo cân nặng của một độdài sợi vẫn biết vẫn được gửi ra. Đạilượng này được biết đến như là tỷ lệ theo chiều dài cùng nó thể đođược với độ đúng chuẩn cao trường hợp sử dụngvới một chiều dài sợi đủ mập để tránh tạo sai số.

Bạn đang xem: Chi số sợi là gì

Có hai khối hệ thống xác định tỷ lệ theo chiều lâu năm được sử dụng: Trực tiếp cùng gián tiếp

2. Hệ thống trực tiếp tính chỉ số sợi:

Hệ thống trực tiếp biểu hiện mật độ theo chiều dài dựa vào việc đo khối lượng trên một đơn vị chiều nhiều năm sợi

Chiều nhiều năm trong khối hệ thống là cố gắng định

Sợi mảnh hơn có chỉ số rẻ hơn

Công thức tính chỉ số sợi:N = (W x l)/L

Trong đó: N : chỉsố gai W: khối lượng lượng mẫu sợi L: chiều dài chủng loại l: đơn vị chức năng của khối hệ thống chiều dài

Numbering System

Unit of Length(l)

Unit of Weight(w)

Tex system, Tt

1,000 metres

No. Of Grams

Denier, D or Td

9,000 metres

No. Of Grams

DeciTex, dtex

10,000 metres

No. Of Grams

Militex, mtex

1,000 metres

No. Of Miligrams

Kilotex, ktex

1,000 metres

No. Of Kilograms

Jute count

14,400 yards

No. Of Pounds(lb)

Tóm lại định nghĩa của các phép tính trên được gọi như sau:

Tex- số gam sợi chia cho 1.000 mét sợi.Denier-số gam sợi phân chia cho9.000 mét sợi.Decitex ( Dtex)-số gam sợi chia cho10.000 mét sợi.Millitex (Mtex)-số mili gam sợi phân tách cho 1.000 mét sợi.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Icon, Biểu Tượng Của Folder, Shortcut Trên Màn Hình Laptop Windows 10

Kilotex ( Ktex)-số kgam sợi phân tách cho1.000 mét sợi.1 tex = 10 decitex

Ví dụ:SốTexcủa sợi chỉ ra trọng lượng theo gam 1000 mét sợi. Bởi vì vậy, 40Tex có nghĩa là 1000 mét tua nặng 40g.

3. Khối hệ thống gián tiếp tính đưa ra số sợi:

Hệ thống này thường xuyên được biết đến như chi số.

Sợi miếng hơn bao gồm chỉ số cao hơn.

Xem thêm: Chuyển Tiền Đúng Tên Nhưng Sai Số Tài Khoản, Chuyển Tiền Nhầm Qua Ngân Hàng Có Đòi Được Không

​Công thức tính đưa ra số sợi:N = (L x w) / (l x W)

Trong đó: N : chi số tua W: trọng lượng lượng mẫu sợi L: chiều dài chủng loại l: đơn vị chức năng của khối hệ thống chiều dài

w: đơn vị của hệ thống khối lượng

Numbering System

Unit of Length(l)

Unit of Weight(w)

English cốt tông count, Ne (NeB)

840 yards (yds)

1 pound (lb)

Metric count, Nm

1,000 metres/1km

1kg

Woollen count (YSW)

256 yards

1pound (lb)

Woollen count (Dewsbury)

1 yard

1 ounce (oz)

Worsted count, NeK

560 yards

1 pound(lb)

Linen count, NeL

300 yards

1 pound (lb)

Chi số lenNeK= số nhỏ sợi gồm chiều lâu năm 560 yard bên trên 1 pound

Chi số bôngNe= số con sợi có chiều nhiều năm 840 yard bên trên 1 poundChi số métNm= số kilomet chiều dài trên 1 Kg

Bảng đổi khác Ne to tex,denier lớn ne, dtex to ne,tex khổng lồ ne, ...

tex

dtex

den

(gr/yd)

NeL or Lea

Nm

NeC or Ne

NeK or NeW

NeS

LOẠI

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Trực tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Gián tiếp

Đơn vị tính

Grams per 1km

Grams per 10km

Grams per 9000m

Grains per yard

300 yards per lb

1000m per kg

840 yards per lb

560 yards per lb

256 yards per lb

tex

1

dtex/10

den/9

(gr/yd)*70.86

1653.5/NeL

1000/Nm

590.5/NeC

885.5/NeK

1937.7/NeS

dtex

tex*10

1

den/0.9

(gr/yd)*708.6

16535/NeL

10,000/Nm

5905.4/NeC

8855.8/NeK

19377/NeS

den

tex*9

dtex*0.9

1

(gr/yd)*637.7

14882/NeL

9,000/Nm

5314.9/NeC

7972.3/NeK

17439/NeS

gr/yd

tex/70.86

dted/708.6

den/673.7

1

23.33/NeL

14.1/Nm

8.33/NeC

12.5/NeK

27.34/NeS

NeL

1653.5/tex

16535/dtex

14882/den

23.33/(gr/yd)

1

Nm *1.6535

NeC*2.8

NeK*1.87

NeS*0.8533

Nm

1000/tex

10,000/dtex

9000/den

14.1/(gr/yd)

NeL/1.6535

1

NeC*1.6934

NeK*1.13

NeS*0.516

NeC

590.5/tex

5905.4/dtex

5314.9/den

8.33/(gr/yd)

NeL/2.8

Nm/1.6934

1

NeK/1.5

NeS/3.28

NeK

885.8/tex

8858/dtex

7972.3/den

12.5/(gr/yd)

NeL/1.87

Nm/1.13

NeC*1.5

1

NeS/2.187

NeS

1937.7/tex

19,377/dtex

17,439/den

27.34/(gr/yd)

NeL/0.8533

Nm/0.516

NeC*3.28

NeK*2.187

1

Các tư tưởng Đơn vị tính: