CHO 6,72 GAM FE VÀO 400 ML DUNG DỊCH HNO3 1M ĐẾN KHI

     

Hoàn tung 6,72 gam kim loại M trong H2SO4 quánh nóng dư, thu được khí SO2. Mang đến khí này hấp thụ trọn vẹn trong 2 lít hỗn hợp NaOH 0,18 M, sau phản nghịch ứng đem cô cạn dung dịch thu được 22,68 gam chất rắn. M là kim loại
Bạn đang xem: Cho 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịch hno3 1m đến khi

Hoà chảy a gam Cu và Fe (Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO363% (D = 1,38 g/ml). Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn X trọng lượng 0,75a gam, hỗn hợp Y với 6,104 lít hỗn hợp khí NO cùng NO2(đktc). Cô cạn Y thì số gam muối thu được là


Cho m gam tất cả hổn hợp X gam Zn, Fe với Mg vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3dư vào dung dịch Y thì nhận được 0,672 lít khí NO tốt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khối lượng sắt tất cả trong m gam hỗn hợp X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe cùng Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X trên tác dụng với HNO3 đặc nguội dư, sau phản bội ứng nhận được 2,24 lít khí NO2(đktc). Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn 12,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3(dư). Xong xuôi phản ứng thu được 2,8 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có NO2, NO, N2Otheo tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 2: 2: 1 với dung dịch Z (không đựng muối NH4NO3). Cô cạn hỗn hợp Z nhận được m gam muối khan. Giá trị của m cùng số mol HNO3đã phản nghịch ứng theo thứ tự là


Hòa tan trọn vẹn 17,6 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 2:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) cùng dung dịch Y (chỉ đựng hai muối cùng axit dư). Tỉ khối của X so với H2bằng 19. Giá trị của V là


Cho 9,75 gam Zn tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3loãng, sau phản bội ứng thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 9,75 gam Zn tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3loãng, sau làm phản ứng chiếm được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là
Xem thêm: Ý Nghĩa Sự Lớn Lên Và Phân Chia Của Tế Bào Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Thực Vật ?

Hòa chảy 17,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 227,3 gam dung dịch HNO330%, sau khi kim một số loại tan hết thu được hỗn hợp X (không có NH4+) với V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B (gồm 2 chất tất cả tỉ lệ mol 2 : 3). Cho 100 ml dung dịch KOH 7,5M vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung nóng trong không gian đến cân nặng không thay đổi thu được 24 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được hóa học rắn T. Nung T đến khối lượng không thay đổi thu được 62,3 gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nồng độ tỷ lệ củaFeNO33 vào X là


Hòa tung hết các thành phần hỗn hợp X có 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al với 5,4 gam Ag chức năng với H2SO4đặc lạnh dư chỉ bay ra khí SO2(sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S). Số mol H2SO4đã gia nhập phản ứng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gam Zn, Fe cùng Mg vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3dư vào hỗn hợp Y thì nhận được 2,24 lít khí NO tốt nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trọng lượng sắt gồm trong m gam tất cả hổn hợp X là:


Cho 10 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) vào trong 1 lượng axit H2SO4đặc, đun nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X, V lít khí SO2(ở đktc) và sót lại 6,64 gam kim loại không tan. Quý giá của V là


Cho m gam tất cả hổn hợp X có Al với Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu mang lại m gam hỗn hợp X trên chức năng với HNO3 sệt nguội dư, sau bội phản ứng thu được 6,72 lít khí NO2(đktc). Quý giá của m là


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3và KHSO4thu được dung dịch X chỉ cất m gam lếu hợp các muối trung hòa và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y tất cả N2Ovà H2 (tỉ khối của Y so vớiH2là 13,6). Giá trịgần nhấtcủa m là:
Xem thêm: Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2 Read Unit 2: Clothing, Giải Unit 2 Lớp 9 Clothing Getting Started

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam