Chu trình các bon trong tự nhiên

     

Khái niệm chu trình sinh địa hóa, một số trong những chu trình sinh địa hóa, chu trinh cacbon, chu trình nitơ, quy trình nước, có mang sinh quyển.

Bạn đang xem: Chu trình các bon trong tự nhiên


I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ

Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi những chất vào tự nhiên: những chất từ môi trường thiên nhiên ngoài vào cơ thể, qua những bậc bồi bổ rồi từ khung hình sinh trang bị truyền quay trở về môi trường.

Một quy trình sinh địa hoá bao gồm có những phần: tổng hợp các chất, tuần trả vật hóa học trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước.

*

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ

1. Chu trình Cacbon

- Carbon là nguyên tố cần thiết cho phần nhiều sinh trang bị sống.

- Carbon trong sinh quyển tồn tại sinh sống dạng khí CO2 cùng cacbonat vào đá vôi.

- một trong những phần C ko trao đổi thường xuyên theo vòng tuần trả mà lắng đọng trong môi trường thiên nhiên đất, môi trường nước như: than đá, dầu hoả …

*

2. Quy trình Nito

- N chiếm 79% thể tích khí quyển và là 1 trong những khí trơ.

Xem thêm: Đồ Thị Biểu Diễn Sự Biến Thiên Của Vận Tốc Theo Li Độ, Trong Dao Đ

- Thực trang bị hấp thụ N bên dưới dạng muối bột NH4+ (amôn), NO3- (nitrat), NO2- (nitrit).

- các muối trên được sinh ra trong thoải mái và tự nhiên bằng tuyến đường vật lí, hóa học và sinh học

*

3. Quy trình nước

- Nước là thành phần luôn luôn phải có của cơ thể và chiếm phần phần lớn khối lượng của cơ thể sinh vật.

- Giữa khung người và môi trường luôn luôn xảy ra quy trình trao đổi nước.

*

III. SINH QUYỂN

*

- Sinh quyển gồm toàn thể sinh thứ sống trong các lớp đất, nước, bầu không khí của Trái Đất. Trong sinh quyển, sinh vật với các yếu tố vô sinh liên quan nghiêm ngặt với nhau qua các chu trình sinh địa hóa, hiện ra nên khối hệ thống tự nhiên bên trên toàn cầu.

Xem thêm: Chuyên Đề: Reported Speech With Gerund Với To, Reported Speech With Infinitive And Geủnd

- Sinh quyển dày khoảng chừng 20km, bao gồm các lớp đất dày khoảng vài chục mét (địa quyển), lớp không gian cao 6-7km (khí quyển) cùng lớp nước biển cả sâu tới 10-11km (thuỷ quyển)

- Sinh quyển được tạo thành nhiều khu sinh học (biôm) khác nhau, từng khu tất cả những đặc điểm về địa lí, khí hậu và thành phần sinh trang bị khác nhau, bao hàm các quần thể sinh học trên cạn, khu vực sinh học nước ngọt với khu sinh học tập biển.