Công ty một thành viên tiếng anh là gì

     

Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv tiếng anh là gì – company limited tuyệt limited company?

Click để hiển thị dàn ý chính bài xích viết


*

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Không được kêu gọi vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

Bạn đang xem: Công ty một thành viên tiếng anh là gì

1.1. Công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp, vào đó:

a. Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ thiết lập (sau đây điện thoại tư vấn là chủ cài đặt công ty); chủ mua công ty chịu trách nhiệm về những khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của người sử dụng trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư bí quyết pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh.

1.2. Hạn chế so với quyền của chủ cài đặt công ty

a. Công ty sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng phương pháp chuyển nhượng một phần hoặc cục bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá thể khác; trường thích hợp rút một trong những phần hoặc toàn bộ vốn sẽ góp ra khỏi doanh nghiệp dưới bề ngoài khác thì đề xuất liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ cùng nghĩa vụ gia tài khác của công ty.

Xem thêm: #5 Cách Định Vị Số Điện Thoại Không Cần Phần Mềm Hay Số Điện Thoại

Trường hợp chuyển nhượng 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá thể khác, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi thành công ty trọng trách hữu hạn hai thành viên trở lên trên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

b. Công ty sở hữu doanh nghiệp không được rút lợi nhuận khi doanh nghiệp không giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ gia tài khác mang đến hạn.

Chủ mua công ty có thể đồng thời là quản trị Công ty bao gồm quyền tối đa điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Xem thêm: Mái Ấm Lạ Kỳ Của Cô Peregrine Full Hd, Mái Ấm Lạ Kỳ Của Cô Peregrine

Chủ mua Công ty hoàn toàn có thể thuê chủ tịch hoặc đồng thời là Giám đốc, người thay mặt theo lao lý của Công ty.

Quyền của công ty sở hữu:

a) quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty;

b) ra quyết định đầu tư, kinh doanh và quản ngại trị nội cỗ doanh nghiệp, trừ trường vừa lòng Điều lệ doanh nghiệp có luật khác;

c) đưa nhượng một phần hoặc toàn thể vốn điều lệ của chúng ta cho tổ chức, cá nhân khác;

d) đưa ra quyết định việc áp dụng lợi nhuận sau khi đã kết thúc nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

đ) ra quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

e) Thu hồi toàn thể giá trị tài sản của người tiêu dùng sau khi công ty kết thúc giải thể hoặc phá sản;