Dhcp relay là gì

     
DHCP Relay Agent là gì ?

Chào toàn bộ các bạn lúc này mình đang hướng dẫn chúng ta cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 . Như bài xích trước chúng ta đã được cấu hình DHCP hệ thống là một cái dịch vụ cấp phát địa chỉ IP đụng cho tất cả các thứ trong mạng LAN . DHCP Relay Agent là 1 máy tính xách tay hoặc 1 router được cấu hình để lắng nghe các thông điệp tiếp thị từ DHCP Client , chuyển tiếp các thông điệp tiếp thị từ giao tiếp này đến tiếp xúc khác và hướng chúng mang đến 1 hoặc những máy ví dụ . Đây là chiến thuật trong trường đúng theo Client cùng DHCP hệ thống không nằm thuộc subnet.
Bạn đang xem: Dhcp relay là gì

*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-la-gi/imager_1_7836_700.jpg 753w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/hinh-5-dhcp-300x150.png 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/hinh-5-dhcp-660x330.png 660w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" />

Tại sao phải áp dụng DHCP Relay Agent ? 

Khi giữa clients cùng DHCP server có không ít mạng không giống tương ứng với tương đối nhiều router khác thì nên phải cấu hình DHCP relay agent vì clients sử dụng địa chỉ cửa hàng broadcast để tiếp thị yêu cầu cấp phép IP, lúc gói tin gửi bằng broadcast đến Router thì sẽ bị nockout bỏ, do vậy phải có cách để cho những router trung gian chấp nhập mọi gói tin broadcast này cùng gửi mang lại DHCP server, phương pháp này chính là DHCP relay agent.

Những trường hòa hợp cần thực hiện DHCP Relay Agent :

Phù hợp với những laptop thường xuyên dịch rời giữa các lớp mạng không giống nhau Thuận nhân thể cho vấn đề mở rộng khối hệ thống mạngCó thể kết hợp với mạng không dây ( Wireless) cung ứng tại những điểm hostpot như : đơn vị ga , trường bay , hotel , ngôi trường học 

2. Thông số kỹ thuật DHCP Relay Agent 


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-la-gi/imager_2_7836_700.jpg 3078w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-300x114.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-768x291.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-1024x388.jpg 1024w" sizes="(max-width: 3078px) 100vw, 3078px" />

bên trên DHCP sẽ thông số kỹ thuật 2 scope cấp phát IP cồn là : VMNET1 – 192.168.2.0/24 với VMNET2 – 172.16.1.0/24 . Một con server workgroup không yêu cầu join domain làm nhỏ trung gian DHCP Relay Agent giữa 2 dải mạng , vì thế trên con server relay này ta vẫn gắn 2 thẻ mạng 1 trỏ về dải 192.168.2.0/24 với 1 card trỏ về dải 172.16.1.0/24 và sau cùng là 1 bé Client win 10 để kiểm tra nhận IP cồn từ bé DHCP hệ thống . 

Trên nhỏ khovattuhoanthien.com-W2K16-DC mở hệ thống Manager lên , chọn DHCP để thực hiện tạo Scope VMNET2 : 172.16.1.0/24 . Mang định mình đã tạo VMNET1 : 192.168.2.0/24 nếu chưa xuất hiện thì các bạn sẽ tạo thêm ( thông số kỹ thuật DHCP server các chúng ta có thể xem lại trên các nội dung bài viết trước của bản thân mình nhé) 


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-la-gi/imager_3_7836_700.jpg 1099w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-300x159.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-768x407.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-1024x543.jpg 1024w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 1099px) 100vw, 1099px" />


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-la-gi/imager_4_7836_700.jpg 1106w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-300x155.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-768x398.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-1024x531.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1106px) 100vw, 1106px" />


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-la-gi/imager_5_7836_700.jpg 1099w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-300x161.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-768x412.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-1024x550.jpg 1024w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 1099px) 100vw, 1099px" />

Các bạn nhập IP default gateway của dải mạng 172.16.1.0/24 vào . ở đây Default gateway của chính nó là 172.16.1.1 . Do mình tiến công nhầm IP của dải 192.168.2.0/24 nên chúng ta chỉ buộc phải đặt lại là 172.16.1.1 là OK 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_6_8531_700.jpg 525w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0534-e1493157922532-300x251.jpg 300w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" />

Sau đó các bạn chuyển sang con Server làm DHCP Relay Agent , ta sẽ showroom thêm cho nó 1 card mạng VMNET 2 vào . Bé server này có 2 card mạng trung gian giữa 2 dải mạng như bản thân đã nói ở trên .


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows hệ thống mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_7_8531_700.jpg 990w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0669-e1493158252353-300x184.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0669-e1493158252353-768x471.jpg 768w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />

Click chuột phải chọn Rename để thay tên cho 2 thẻ mạng để dễ biệt lập đâu là thẻ trỏ về dải VMNET 1 đâu là dải trỏ về VMNET 2


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_8_8531_700.jpg 799w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0764-e1493158362802-300x125.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0764-e1493158362802-768x321.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" />

Trên thẻ VMNET 1 của nhỏ Relay để IP như sau . Không để DNS , default gateway nhưng IP của con này chính là Default gateway của dải 192.168.2.0/24


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows hệ thống mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_9_8531_700.jpg 1126w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-300x150.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-768x384.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-1024x512.jpg 1024w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-660x330.jpg 660w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-1050x525.jpg 1050w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />

Tương trường đoản cú trên thẻ VMNET 2 ta cũng phối IP như thế 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 Windows hệ thống mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_10_8531_700.jpg 983w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0844-e1493158575516-300x177.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0844-e1493158575516-768x453.jpg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" />

Sau khi điểm tra các đầu liên kết trực tiếp đang Ping thông được đến nhau không ta vào hệ thống Manager thiết đặt dịch vụ Remote Access nhằm định tuyến mang lại 2 dải mạng này 
Xem thêm: Cách Làm Gà Hap Muối Nguyen Con, Cách Làm Gà Nổ Muối Hột Thơm Lừng, Hấp Dẫn

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_11_8531_700.jpg 1359w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-300x126.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-768x324.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-1024x432.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1359px) 100vw, 1359px" />

Ở mục Select role services ta lựa chọn 2 mẫu Direct access and VPN ( RAS) cùng LAN Routing


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_12_8531_700.jpg 1362w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-300x122.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-768x312.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-1024x416.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1362px) 100vw, 1362px" />

Ấn Next đến khi hết và INstall để tiến hành thiết đặt Remote Access


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_13_8531_700.jpg 1362w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-300x131.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-768x337.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-1024x449.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1362px) 100vw, 1362px" />

Sau khi thiết đặt xong chúng ta vào Tools lựa chọn Routing & remote access để vào thông số kỹ thuật định tuyến 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_14_8531_700.jpg 570w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1192-e1493159199181-300x285.jpg 300w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" />

Ở bảng hình ảnh Routing and remote access chọn vào IT4VN-W2K16-DC hiện hiện nay đang bị đỏ , bấm vào phải chọn Configure và enable Routing and remote access nhằm bật kỹ năng này lên


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_15_8531_700.jpg 1000w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1217-e1493159332231-300x173.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1217-e1493159332231-768x443.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />

Ấn Next , nghỉ ngơi mục Configuration chọn Custom Configure 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_16_8531_700.jpg 1082w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-300x157.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-768x402.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-1024x536.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1082px) 100vw, 1082px" />

Chọn Lan Routing để định con đường giữa 2 dải mạng vào LAN đúng cùng với yêu mong đề bài bác lab của bọn chúng ta 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_17_8531_700.jpg 1126w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-300x153.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-768x391.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-1024x521.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />

Ấn Finish cùng Start Services để bật dịch vụ thương mại lên 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_18_8531_700.jpg 1150w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-300x156.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-768x399.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-1024x532.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1150px) 100vw, 1150px" />

Click vào mục IP V4 để nó xổ ra 1 danh mục như hình , chọn General và chọn New Routing Protocol để thông số kỹ thuật DHCP Relay agent 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_19_8531_700.jpg 1355w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-300x119.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-768x304.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-1024x405.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1355px) 100vw, 1355px" />

Chọn DHCP Relay Agent và ấn OK


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_20_8531_700.jpg 1359w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-300x127.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-768x326.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-1024x435.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1359px) 100vw, 1359px" />

Ở dãy phía bên trái chọn DHCP Relay Agent và lựa chọn New Interface để địa chỉ card NIC 2 VMNET 2 trỏ về dải 172.16.1.0/24 vào vì chưng nó không biết dải này trải qua card NIC 2 VMNET 2


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_21_8531_700.jpg 1236w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-300x134.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-768x344.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-1024x458.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1236px) 100vw, 1236px" />

Click chuột yêu cầu vào DHCP Relay Agent lựa chọn Properties và nhập vào IP của DHCP vps rồi ấn Add


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_22_8531_700.jpg 1270w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-300x131.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-768x336.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-1024x448.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1270px) 100vw, 1270px" />

Sau kia ta lựa chọn IT4VN-W2K16-DC chọn All Tasksvà Restart lại dịch vụ thương mại Routing and remote access


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_23_8531_700.jpg 1366w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-300x121.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-768x309.jpg 768w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-1024x412.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" />

Ta chuyển sang vật dụng WIN10Client cùng để nó thẻ mạng VMNET2 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_24_8531_700.jpg 700w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1462-e1493163501434-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Để IP tự động xin DHCP từ DHCP server ở VMNET 1


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_25_8531_700.jpg 573w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1493-e1493163582741-150x150.jpg 150w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1493-e1493163582741-300x298.jpg 300w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" />

Ta thấy rằng Win10Client đã nhận được DHCP thành công xuất sắc dải IP 172.16.1.0/24 với nhận DHCP từ bé Server gồm IP là 192.168.2.2 đúng như tác dụng bài Lab 
Xem thêm: Kiểm Tra Cứu Số Điện Thoại Vinaphone Của Mình Đang Dùng, Tra Cứu Thuê Bao Hợp Lệ Thông Tin

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://khovattuhoanthien.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_26_8531_700.jpg 973w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1545-e1493163736550-300x142.jpg 300w, https://khovattuhoanthien.com/wp-content/uploads/2017/04/khovattuhoanthien.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1545-e1493163736550-768x364.jpg 768w" sizes="(max-width: 973px) 100vw, 973px" />

Video phía dẫn chi tiết bài lab : 

Thanks and best regards,Tác giả : trần Tuấn Anh ( Diễn bọn khovattuhoanthien.com )+ Skype: + Telegram:


Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *