Đoạn okazaki là gì

     

A.Đoạn ADN được tổng hợp một biện pháp liên tục chiều cởi xoắn của ADN trong quy trình nhân đôi ADN.

Bạn đang xem: đoạn okazaki là gì

B.Đoạn ADN được tổng hợp con gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo dỡ xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

C.Đoạn ADN được tổng hợp một giải pháp gián đoạn theo chiều toá xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi.

D.Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên đoạn ADN trong quy trình nhân đôi.

Đáp án đúng:B

Giải chi tiết:

Đoạn Okazaki là đoạnADN được tổng hợp con gián đoạn theo hướng ngược chiều toá xoắn của ADN trong quy trình nhân đôi, vì chưng enzim ADN polymeraza chỉ dịch chuyển theo chiều 3"-5"

Cùng khovattuhoanthien.com đọc thêm về Gen, mã di truyền và quy trình nhân đôi and nhé

I. Gen

*

1. Khái niệm

- gen là một đoạn của phân tử ADN mang tin tức mã hóa một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit giỏi một phân tử ARN).Ví dụ:

+ ren Hb alpha là gen mã hóa mang lại chuỗi polipeptit alpha.

+ gene tARN mã hóa mang đến phân tử ARN vận chuyển.

2. Cấu trúc thông thường của gene cấu trúc

Mỗi ren cấu trúc gồm 3 vùng trình tự nucleotit:

- Vùng điều hòa:nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, bao gồm trình tự nucleotit đặc biệt giúp: ARN polymerase bao gồm thể nhận biết với liên kết để khởi động quy trình phiên mã; điều hòa quy trình phiên mã.

- Vùng mã hóa:mang tin tức mã hóa những axit amin. Những gen ở SVNS là gene không phân mảnh còn ở SVNT là ren phân mảnh.

- Vùng kết thúc:nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, có tín hiệu kết thúc phiên mã.

Xem thêm: Cách Uống Nghệ Mật Ong Sau Sinh VỚI ThẦN Dæ¯Á»¢C Tinh BỘT NghỆ

II. Mã di truyền


*

1. Khái niệm

Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotide trong ren quy định trình tự sắp xếp những acid amine trong prôtêin.

2. Đặc điểm

-Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ cha (không gối lên nhau).

- Mã di truyền gồm tính phổ biến (các loại đều gồm chung một mã di truyền (trừ một vài ba ngoại lệ)).- Mã di truyền bao gồm tính đặc hiệu (một bộ cha chỉ mã hoá đến một acid amine).

- Mã di truyền mang tính thoái hóa (nhiều bộ ba khác biệt cùng mã hóa cho một loại acid amine trừ UGG và AUG).

III. Quy trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ

*

Quá trình nhân đôi ADN có 3 bước chính:

*

-Bước 1: tháo dỡ xoắn phân tử ADN

Nhờ những enzim tháo dỡ xoắn, 2 mạch đơn phân của phân tử ADN tách bóc nhau dần tạo phải chạc nhân đôi (hình chữ Y) và để lộ ra 2 mạch khuôn.

-Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

ADN pôlimeraza xúc tác ra đời mạch đơn mới theo chiều 5’ → 3’ (ngược chiều với mạch làm cho khuôn). Các nuclêôtit của môi trường nội bào liên kết với mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – T, G – X).

Trên mạch khuôn (3’ → 5’) mạch mới được tổng hợp liên tục.

Xem thêm: Tìm Hiểu Giá Trần Là Gì ? Phân Biệt Giá Trần, Giá Sàn Và Giá Tham Chiếu

Trên mạch khuôn (5’ → 3’) mạch mới được tổng hợp loại gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki), sau đó những đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.

-Bước 3: hai phân tử ADN được tạo thành

Các mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó à tạo thành phân tử ADN con, vào đó một mạch mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc phân phối bảo tồn)