Đồng Phân Là Gì

     

Khi khám phá về một hòa hợp chất, chúng ta luôn phải biết 4 định nghĩa quan trọng: cách làm phân tử, công thức kết cấu của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đấy là 4 có mang rất là quan trọng ở trong chất hóa học hữa cơ. Về 2 khái niệm đầu chúng ta đã được học cùng biết giữa những bài trước, từ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 định nghĩa còn lại.

Bạn đang xem: đồng phân là gì

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách dễ dàng thì đồng đẳng là và một dãy thích hợp chất bao gồm cùng công thức tổng thể nhưng hơn hèn nhau một đội CH2, còn đồng phân là phần đa hợp chất tất cả cùng bí quyết phân tử nhưng khác nhau về bí quyết cấu tạo, dẫn tới tính chất hóa học tập khác nhau. Ví dụ như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một hàng các hợp chất (bao bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, với các tính chất hóa học tương tự do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và biểu lộ các tính chất vật lý đổi khác dần dần do tác dụng của việc tăng size và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong cùng một dãy đồng đẳng không giống nhau bằng một hay những nhóm CH2“

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia có mang “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tựa như như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức chất hóa học khai triển) không giống nhau. Những chất đồng phân không tuyệt nhất thiết có cùng đặc điểm hóa học tập trừ lúc chúng gồm cùng nhóm chức”.

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch ko nhánh, mạch tất cả nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân nhóm chức

– Đồng phân địa điểm ( vị trí link bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một số đồng phân thường gặp

*

Các team chức thường gặp mặt và số liên kết của tập thể nhóm chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong các các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Hóa học nào liệt kê có tương đối nhiều đồng phân nhất?


A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H4O2. Tổng cộng đồng phân mạch hở có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất gồm đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tố một ancol đơn chức X sẽ thu được công dụng là Tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X vẫn là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: số lượng ancol bậc hai, no, 1-1 chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà lại phân tử của chúng có xác suất theo cân nặng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: hóa học hữu cơ X phương pháp phân tử C6H6 mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi tính năng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Câu 7: tổng cộng hợp hóa học hữu cơ no, 1-1 chức, mạch hở có chung bí quyết phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bởi 74 đvC.

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Rượu Là Gì ? Công Thức Tính Độ Rượu Người Nấu Rượu Cần BiếtXem thêm: Ctn Là Gì - Ctn Là Đơn Vị Gì

Số lượng các chất có cấu tạo mạch hở ứng với bí quyết phân tử của X phản ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X gồm chứa 16,28% trọng lượng H trong phân tử. Vậy số đồng phân kết cấu X sẽ là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối khá so với hiđro là 28. X có tác dụng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: con số đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C6H10 tác dụng với AgNO3/NH3 chế tác kết tủa rubi là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3


Câu 12: hóa học X tất cả công thức phân tử C7H8. Mang lại X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 nhận được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu trúc có thể bao gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang đến brom tính năng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối hơi so với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là sẽ là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy có bao nhiêu đồng phân cấu trúc có cùng phương pháp phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C. 1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi vẫn tìm hiểu xong 2 khái niệm cơ phiên bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy ở trong vào từng bài toán ví dụ mà căn cứ vào đk giả thiết nhằm giới hạn các trường hợp rất có thể có để giúp đỡ cho việc khẳng định số đồng phân đúng chuẩn và cấp tốc chóng.