Đốt Cháy Hoàn Toàn 7.6 Gam Hỗn Hợp Gồm

     

Câu 61810:  Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam lếu láo hợp có một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở với một ancol đối kháng chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) chiếm được 0,3 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với năng suất 80% chiếm được m gam este. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm

4,08.

B. 6,12.

C.

Xem thêm: Mắt 5/10 Là Cận Mấy Độ - Thị Lực 5/10 Là Bao Nhiêu Độ

8,16.

D. 2,04.

Xem thêm: Đoạn Văn Kể Về Môn Học Mà Em Yêu Thích Lớp 2, 3, Top 17 Đoạn Văn Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích


Giải đưa ra tiết:

Vì nH2O > nCO2 => Ancol no, solo chức

Khi đốt axit sẽ khởi tạo nH2O = nCO2 , vì vậy nancol = 0,4 - 0,3 = 0,1 mol

Gọi ancol là CnH2n+2O ; axit là CmH2mO2, số mol axit là x

=> 

*

Từ (2) => 14.(0,1n + xm) + 32x + 1,8 = 7,6

=> 14.0,3 + 32x + 1,8 = 7,6

=> x = 0,05

=> 0,1n + 0,05m = 0,3 2n + m = 6. Mà lại m ≠ n

=> n = 1; m = 4 => Ancol là CH3OH ; axit là C3H7COOH

C3H7COOH + CH3OH C3H7COOCH3 + H2O

Vì H = 80% => neste = 0,05.0,8 = 0,04 mol (do axit hết)

=> meste = 0,04.102 = 4,08 g

=> Đáp án A.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát