Eigrp là gì

     

EIGRP là giao thức định tuyến dạng lai giữa distance vector và liên kết state. EIGRP là một phát triển riêng của Cisco nhằm mục đích khắc phục các nhược điểm của RIP/IGRP và gồm những ưu điểm như dễ dàng cấu hình, độ quy tụ nhanh, tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên mạng khi trao đổi thông tin, sử dụng add multicast để liên lạc, tài năng sử dụng công dụng băng thông, cung ứng VLSM và vấn đề mạng không tiếp tục (discontiguous network).

Bạn đang xem: Eigrp là gì

Các giao thức định tuyến đường nhóm classless có thiết kế để tương khắc phục các hạn chế của định tuyến classful, trong đó bao hàm các điểm sáng sau:

– ko gian add được sử dụng hiệu quả

– cung ứng VLSM. Những cổng của router trong cùng một network rất có thể có các giá trị subnet mask không giống nhau

– cung ứng cho việc sử dụng CIDR

– những route có thể được summary.

Để thực hiện các ưu điểm của quá trình định con đường classless, Cisco tạo ra lệnh ip classless. Lệnh này hiện được thông số kỹ thuật mặc định trong số phiên bạn dạng IOS hiện hành.

Bảng 3-1: CÁC THUẬT NGỮ EIGRP

Thuât ngỮ

ĐỊnh nghĩa

Neighbor

Một router đang làm việc EIGRP và kết nối trực tiếp

Neighbor table

Một danh sách của các router, bao gồm địa chỉ IP, những interface ra đi ngoài, hold-time, SRTT và thời gian uptime. Bảng này cũng chứa các thông tin đã cho thấy router láng giềng đã phân phối bảng được bao lâu. Bảng này được xây cất từ những thông tin nhận được từ các gói hello.

Route table

Bảng định tuyến. Bảng này cất danh sách những mạng hiện bao gồm và con đường đi tốt nhất có thể về các mạng này. Một route EIGRP sẽ được đưa vào bảng định đường khi route các loại feasible successor được chỉ ra.

Topology table

Một bảng chứa tất cả các lối đi được tiếp thị bởi các router bóng giềng. Đây là danh sách tất cả các route dự phòng, route xuất sắc nhất, giá trị AD và các interface. Giải thuật DUAL sẽ đo lường và thống kê trên bảng topology này để xác minh successor và feasible successor để chế tạo một bảng định tuyến.

Hello

Một thông điệp được dùng để gia hạn bảng các router trơn giềng. Những gói hello này được gửi chu trình và được giữ hộ theo kiểu thiếu tín nhiệm cậy.

Update

Một gói EIGRP chứa các thông tin chuyển đổi về mạng. Những gói này được gởi theo vẻ ngoài tin cậy. Nó được giữ hộ chỉ khi tất cả một cầm đổi tác động đến router:

– lúc một router trơn giềng xuất hiện

– lúc 1 router bóng giềng đi từ tinh thần active thanh lịch trạng thái passive

– Khi bao gồm một sự chuyển đổi trong tính toán metric cho một địa chỉ cửa hàng mạng đích.

Query

Được gửi từ router khi router mất một đường đi về một mạng làm sao đó. Nếu không tồn tại đường đi dự phòng (feasible successor), router đã gửi ra các gói tin tầm nã vấn (query) nhằm hỏi về lối đi dự phòng. Khi này router sẽ chuyển sang tâm trạng active. Những gói tin truy tìm vấn của EIGRP được giữ hộ ra theo phong cách tin cậy.

Reply

Là một vấn đáp cho gói tin query. Nếu như router không có thông tin nào trong gói reply, router sẽ gửi gói query đến tất cả các router bóng giềng. Một unicast sẽ tiến hành gửi lại.

ACK

Bản chất là một trong những gói tin Hello nhưng không có dữ liệu bên trong

Hold time

Giá trị được thiết lập cấu hình trong gói hello. Thời hạn hold time này sẽ xác minh router sẽ hóng một khoảng thời hạn bao thọ trước khi công bố là mạng bị down. Thông tin này được để trong bảng neighbor

Smooth Round-Trip Time (SRTT)

Khoảng thời gian router bắt buộc đợi sau khi gửi một gói tin để nhận được ACK. Tin tức này được duy trì trong bảng neighbor cùng được dùng để tính khoảng thời hạn RTO.

Retransmission Timeout (RTO)

RTO sẽ xác minh khoảng thời hạn mà router nên chờ trước khi truyền một gói tin.

Reliable Transport Protocol (RTP)

Đây là nguyên tắc được dùng làm xác định các yêu ước mà một gói được trưng bày theo lắp thêm tự.

Diffusing Update Algorithm (DUAL)

Một giải mã được thực hiện trên bảng topology sẽ giúp mạng hội tụ. Giải mã này dựa vào việc router phát hiện những biến đổi trong một khoảng thời gian xác định. Vì lời giải là được đo lường và thống kê đồng thời, nó sẽ bảo vệ mạng không trở nên loop.

Advertise Distance

Chi giá thành của đường đi đến mạng ngơi nghỉ xa từ bỏ router bóng giềng

Feasible distance (FD)

Đường đi cực tốt đến một mạng

Feasible condition (FC

Trạng thái này xuất hiện thêm khi một láng giềng report một giá trị AD thấp hơn quý hiếm FD

Feasible successor (FS)

Khi router bóng giềng báo về quý hiếm AD tốt hơn cực hiếm FD của router. FS là router tiếp nối trong tinh thần FC

Successor

Router sau đó truyền cực hiếm FC. Successor được lựa chọn từ các giá trị FS vì nó có mức giá trị rẻ nhất cho mạng ở xa.

Stuck in Active (SIA)

Trạng thái có được khi router giữ hộ ra những gói tin và đợi ACK. Router vẫn ở trạng thái active cho đến khi nào tất cả các ACK được trao về. Nếu những ACK không trở về sau một khoảng thời hạn nào đó, router sẽ duy trì trạng thái SIA đến route đó.

Query scoping

Thiết kế mạng để số lượng giới hạn phạm vi truy cập của các gói query. Phạm vi này sẽ đã cho thấy gói tin query hoàn toàn có thể đi mang đến đâu. Điều này là quan trọng để ngăn ngừa SIA.

Active

Trạng thái của route khi mà tất cả một biến hóa về mạng nhưng sau khoản thời gian kiểm tra bảng topo, không tồn tại FS như thế nào được tra cứu thấy. Route sẽ tiến hành gán giá trị active cùng router đang truy vấn các router láng giềng cho đầy đủ route dự phòng

Passive

Một đường đi đang trong tinh thần passive. Nếu lối đi bị mất, router sẽ bình chọn bảng topology nhằm tìm ra FS. Nếu tất cả một FS, route này sẽ được đặt vào bảng định tuyến. Giả dụ không, router sẽ truy vấn những router bóng giềng và gửi route vào trạng thái active.


Metric

EIGRP và IGRP bao gồm cùng phương pháp tính metric, tuy vậy metric của EIGRP bởi metric của IGRP nhân cùng với 256 vì chưng IGRP có trường metric là 24 bit trong những lúc EIGRP bao gồm trường metric là 32 bit:

EIGRP Metric = IGRP Metric * 256

Thiết lập tình dục láng giềng trong EIGRP

Không giống như IGRP, EIGRP buộc phải phải thiết lập quan hệ bóng giềng trước lúc gửi update định tuyến bằng phương pháp trao đổi gói tin hello qua địa chỉ cửa hàng multicast 224.0.0.10 sau khoảng thời hạn 5 giây (hay 60 giây đối với kết nối có đường truyền thấp hơn T1). Thời hạn holdtime là thời hạn tối đa nhưng mà router đề nghị chờ trước lúc reset lại dục tình láng giềng nếu không nhận được gói tin hello, thời gian này vội 3 lần thời gian hello time (15 giây xuất xắc 180 giây đối với kết nối có đường dẫn thấp hơn T1). Khi đã thiết lập quan hệ láng giềng, bảng dục tình láng giềng table đang như sau:

Router_1#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq

(sec) (ms) Cnt Num

1 5.5.5.4 Et0 11 00:00:22 1 4500 0 3

0 192.168.9.5 Et1 10 00:00:23 372 2232 0 2

H— Danh sách những quan hệ trơn giềng cơ mà router đã tùy chỉnh được

Address— Địa chỉ IP của router EIGRP láng giềng.

Interface— Cổng nhận tin tức của router EIGRP bóng giềng.

Hold— thời gian holddown-timer, nếu mang giá trị 0 đã xoá vứt quan hệ trơn giềng.

Uptime— thời hạn đã cấu hình thiết lập quan hệ trơn giềng.

SRTT (Smooth Round Trip Time)— thời gian trung bình để bảo đảm gửi và nhận gói tin EIGRP.

RTO (Round Trip Timeout)— thời gian router bắt buộc chờ để truyền lại gói tin nếu router không nhận được gói tin.

Q Count (Queue Count)— con số gói tin EIGRP chờ để gửi cho router EIGRP láng giềng.

Sequence Number— Số tuần tự của gói tin EIGRP cuối cùng nhận được từ bỏ router EIGRP láng giềng.

Tạo ra bảng topology

Sau khi những router đã biết những router bóng giềng, nó hoàn toàn có thể tạo ra một đại lý dữ liệu của những feasible successor. Các router bóng giềng và các đường đi tốt nhất được giữ lại trong bảng topology này. Điều cần chăm chú là bảng topology chứa lối đi của tất cả các routes trong một hệ thống mạng chứ không chỉ là là những router có đường đi rất tốt và các routes dự phòng. Các tuyến đường khác được gọi là những khả năng. Bảng topology vào EIGRP sẽ làm chủ việc lựa chọn route để cung ứng bảng định con đường của router. Bảng topology bao gồm các tin tức như sau:

– Một route nào sẽ là ở tâm lý active xuất xắc passive

– cập nhật có giữ hộ đến các router nhẵn giềng giỏi không

– Một gói tin truy tìm vấn vẫn gửi về router nhẵn giềng. Nếu có thông tin trong cột này của bảng, đã có tối thiểu một route đang được lưu lại như active

– nếu một gói tin đã có được gửi đi, một cột không giống trong bảng đang theo dõi là có bất cứ một trả lời nào từ bỏ router bóng giềng.

– các mạng làm việc xa

– Địa chỉ mạng và quý hiếm subnet của các mạng

– quý giá metric của các mạng ở xa, hotline là FD.

– quý giá metric của những mạng làm việc xa được quảng bá bởi router liên kết trực tiếp, cực hiếm này có cách gọi khác là AD.

– giá trị next-hop

– Cổng đi ra của những router được dùng để đến router next-hop

– đường đường rất tốt được chỉ ra ở dạng hop-count

Bảng topology được desgin từ những gói tin update giữa những router nhẵn giềng và được trả lời bởi các truy vấn trường đoản cú router. Những gói tin vấn đáp được nhờ cất hộ ra nhằm thỏa mãn nhu cầu với những gói tin tróc nã vấn. Các gói tin truy nã vấn cùng gói trả lời được dùng giải thuật DUAL sẽ được gửi đi một cách tin tưởng dùng module RTP của Cisco. Ví như một router ko nghe một ACK trong một khoảng thời hạn cho trước, nó vẫn truyền lại gói như một dạng unicast.

Nếu không nhận được một gói tin trả lời sau 16 lần vắt gắng, router sẽ lưu lại router trơn giềng là đang chết. Mỗi lần một router gửi ra một gói tin, RTP sẽ tăng chỉ số sản phẩm tụ lên 1. Router cần nghe trả lời từ tất cả các router trước khi nó hoàn toàn có thể gửi các gói tin kế tiếp. Thời hạn xây dựng bảng topo càng ngắn ví như router không phải truyền những gói tin unicast.

Duy trì bảng topology

Có ba lý do làm cho 1 bảng topology buộc phải được đo lường lại

– Router nhận ra một thay đổi khi tất cả một mạng mới. Mạng bắt đầu này có thể là một mạng sinh sống xa hoặc một cổng kết nối trực tiếp của router được up lên.

– Router biến đổi giá trị successor trong bảng topology cùng bảng định tuyến trong các trường hợp như bảng topology nhận ra một trả lời hoặc một truy vấn vấn từ các router láng giềng. Hoặc vào một tình huống khác là có một cấu hình đã làm chuyển đổi cost của kết nối.

– Router cảm nhận một đổi khác từ router láng giềng khi 1 mạng không thể tồn tại. Các thay đổi này có thể là bảng topology nhận ra một tầm nã vấn, một gói tin vấn đáp hoặc một update chỉ ra rằng mạng sinh hoạt xa hiện nay đang bị down. Một trường hợp khác là bảng router bóng giềng không sở hữu và nhận được gói hello vào khoảng thời gian hold-time. Hoặc một mạng là liên kết trực tiếp nhưng bị down.

Hình 3-1: bảo trì bảng topology

*

Thêm một network vào bảng topology của EIGRP

Giả sử một router nằm ở vị trí lớp access liên kết vào một hệ thống mạng mới. Tín đồ quản trị mạng đã liên kết và thông số kỹ thuật một cổng Ethernet không giống vào phòng thương mại & dịch vụ mà phòng thương mại dịch vụ này di chuyển sang một toà đơn vị khác.

Hình 3-2: cập nhật bảng với một router mới

*

Một mạng mới sẽ được truyền đến tất cả các router như sau:

– ngay trong khi router nhận biết được bao gồm một mạng mới, router A ban đầu gửi gói tin hello ra những cổng giao tiếp mới. Sẽ không có router nào trả lời vì đó là một router chất nhận được kết nối đến các thiết bị đầu cuối khác. Sẽ không tồn tại entry làm sao trong bảng neighbor vì không có router trơn giềng nào vấn đáp gói tin hello. Sẽ có được một entry lộ diện trong bảng topology vì đó là một mạng mới

– EIGRP sau khi nhận thấy có một thế đổi, bắt buộc phải gửi một cập nhật đến tất cả các router nhẵn giềng của chính nó về mạng bắt đầu xuất hiện. Giá trị bit ban đầu chỉ ra rằng update sẽ bao hàm các entry đầu tiên trong vượt trình tùy chỉnh thiết lập một bóng giềng mới. Các update này được quan sát và theo dõi trong bảng topology và bảng neighnor cũng chính vì các cập nhật này là hướng kết nối. Các gói tin ACK từ các router láng giềng phải nhận được trong một khoảng thời hạn cho phép.

– Router A, sau khoản thời gian đã thêm mạng mới vào bảng topology, sẽ update luôn mạng mới này vào bảng định tuyến. Mạng mới sẽ bị ghi lại như là passive bởi vì nó đang hoạt động. Khi công việc của routerA trả tất, RouterD sẽ bắt đầu. Vày routerD chuyển động như một lắp thêm ở lớp Distribution, routerA là router kết nối router A,B với C vào phần còn lại của mạng. Những router láng giềng của nó sẽ là các router trên từng tầng và các router không giống trong toà nhà.

– sau thời điểm nghe update từ routerA, router D bắt đầu cập nhật chỉ số máy tự vào bảng neighbor cùng thêm mạng new vào bảng topo. Router và tính giá trị FD và những được đi rất tốt (successor) sẽ được đặt vào bảng định tuyến. Kế tiếp router vẫn gửi một update đến tất cả các router trơn giềng của nó, ngoại trừ những router A,B cùng C. Phép tắc split horizon vẫn được tuân thủ. Router B và C được update trong cùng một biện pháp và cùng một thời điểm như routerD.

Xóa một mặt đường đi ra khỏi bảng topology

Quá trình xóa một đường đi ra khỏi một router EIGRP thì tinh vi hơn. Trong quá trình này, để ý đến routerD:

– trường hợp một mạng kết nối đến routerA là bị down, routerA sẽ cập nhật bảng topo, bảng định con đường và nhờ cất hộ một update đến các router bóng giềng.

Xem thêm: Tại Sao Không Kết Nối Được Wifi Dễ Dàng Nhất, Cách Sửa Lỗi Laptop Không Kết Nối Được Wifi

– lúc routerD nhận ra cập nhận, nó sẽ update bảng neighbor và bảng topology của nó

– RouterD vẫn tìm một lối đi dự phòng. Bởi vì chỉ gồm một đường đi duy nhất cho mạng ngơi nghỉ xa, sẽ không tồn tại đường đi dự trữ nào được tìm thấy.

– Router sẽ gửi một truy nã vấn đến những router trơn giềng của nó. Đường đi bây giờ được lưu lại là active.

– những gói tin tróc nã vấn sẽ tiến hành theo dõi. Khi toàn bộ các trả lời là thừa nhận được, Router sẽ update bảng router trơn giềng và các bảng topology.

– lời giải DUAL sẽ bắt đầu tính toán ngay trong khi các biến hóa về mạng được cập nhật. Giải mã này vẫn tính đi ra đường đi tốt nhất có thể để đặt vào bảng định tuyến

– Vì không có đừơng đi dự trữ nào đã tồn tại, các router bóng giềng sẽ vấn đáp rằng nó không có đường đi.

– Trước khi những router láng giềng trả lời, những router này sẽ liên tục truy vấn các router nhẵn giềng của nó. Bằng phương pháp này, quy trình tìm kiếm một mặt đường đi dự trữ sẽ mở rộng ra toàn mạng

– Khi không có router nào có tác dụng cung cấp lối đi đến một mạng như thế nào đó, toàn bộ các router đã xóa route đó ra khỏi bảng topology của nó.

Tìm một đường đi dự phòng về một mạng sống xa

Khi lối đi về một mạng nào kia bị mất, EIGRP đã tìm các tuyến mặt đường dự phòng. Quá trình này là một trong trong những điểm mạnh chính của EIGRP. Cách tiến hành mà EIGRP dùng làm tìm mặt đường đi dự trữ thì rất nhanh và hết sức tin cậy.

Hình 3-3: Tìm các đường đi dự phòng

*

Các sự kiện dưới đây sẽ xảy ra khi router G bị down:

– RouterD gởi traffic về routerG

– RouterD vẫn tìm trong bảng topology. Bảng này còn có tất cả các mạng và đường đi về mạng này để khẳng định xem tất cả một đường đi dự trữ nào không. Nghĩa là routerD sẽ tìm kiếm một FS

– Một FS sẽ tiến hành xác định. Bảng topo sẽ có một AD và một FD cho toàn bộ các route hoặc những successor. Tin tức này bao hàm giá trị metric qua đó route sẽ tiến hành chọn lựa

– RouterD đã thêm các đường đi dự phòng về routerX thông qua routerH. Những đường đi dự phòng này đang tìm thấy vào bảng topology mà không trở nên chuyển sang chính sách active cũng chính vì giá trị AD vẫn nhỏ tuổi hơn quý giá FD. Giá trị AD là 5. Quý giá FD là 15. Router cần phải gửi các cập nhật đến những router láng giềng của bó chính vì giá trị AD đã vậy đổi.

– ví như router không tồn tại một cực hiếm FS, nó sẽ đặt route đó vào trạng thái active lúc nó sẽ truy vấn các router khác về những đường đi dự phòng

– sau khoản thời gian tìm tìm trong bảng topology, nó có một lối đi FS là tìm thấy, router sẽ vấn đáp lại bằng lối đi dự phòng. Đường đi dự trữ sẽ được cấp dưỡng bảng topology.

– Bảng định tuyến sẽ được cập nhật

– Route đó sẽ được đặt vào trạng thái passive khi router gửi về tâm trạng forwarding thông thường cho mang lại khi bao gồm một chuyển đổi kế tiếp trong mạng

– giả dụ một router nhẵn giềng đã có được truy vấn và không tồn tại đường đi dự trữ hoặc FS, nó vẫn đặt route kia vào tâm lý active cùng truy vấn đông đảo router bóng giềng của nó

– nếu không có bất kể một trả lời nào kiếm tìm thấy, những gói tin sẽ thường xuyên truyền đến đến bao giờ nó cho ranh giới của mạng hoặc của AS.

Khi router gửi ra một gói tin tróc nã vấn, nó sẽ lưu trong bảng topology. Phương pháp này đảm bảo an toàn các gói tin vấn đáp nhận được vào khoảng thời hạn cho phép. Nếu một router không sở hữu và nhận được một gói trả lời, router nhẵn giềng có khả năng sẽ bị xóa thoát ra khỏi bảng trơn giềng. Tất cả các network hiện tại được cất trong bảng topology mang lại láng giềng đó sẽ tiến hành gửi truy tìm vấn. Thỉng thoảng, do các kết nối là chậm trễ do đường truyền thấp, những vấn đề mới hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt là lúc một router không sở hữu và nhận được các vấn đáp từ toàn bộ các truy tìm vấn đang rất được gửi ra. Tâm trạng này call là SIA. Những router nhẵn giềng không tồn tại trả lời sẽ ảnh hưởng xóa thoát ra khỏi bảng neighbor và giải thuật DUAL sẽ giả sử rằng tất cả một gói reply thừa nhận được với giá trị là vô hạn.

The Diffusing Update Algorithm

EIGRP sử dụng giải thuật DUAL để quảng cáo các route đến các láng giềng cùng chọn đường đi đến đích. Một số trong những khái niệm cần sử dụng trong giải mã này như sau:

Feasible distance (FD) – FD là metric nhỏ dại nhất nhằm đi cho đích theo một đường xác định.

Hình 3-4: lời giải DUAL

*

Reported distance (RD)— RD là metric đi mang lại đích được quảng cáo vì chưng upstream router EIGRP trơn giềng.

Hình 3-5: đo lường và tính toán giải thuật DUAL

*

Feasibility condition (FC)— FC là điều kiện yêu ước để RD hop để chuyến qua gói tin đi cho mạng đích.

Feasible successor— Feasible successor là router EIGRP láng giềng thoả mãn đk FC mà lại không được lựa chọn là Successor nên hay được dùng như những tuyến dự phòng.

Hình 3-6: giám sát và đo lường bảng định tuyến

*

Router B được lựa chọn là successor vì router B bao gồm FD nhỏ dại nhất (metric =121) để mang lại network 7 khi xuất phát điểm từ A. Để chọn feasible successor, router A bình chọn RD của các router EIGRP láng giềng (RD(H) = 30, RD(D) = 140) xem có nhỏ hơn FD của successor hay là không ( FD = 121). Router H sẽ tiến hành chọn có tác dụng feasible successor vì bao gồm RD = 30 nhỏ dại hơn FD =121 của successor. Router D không là successor tuyệt feasible successor vì gồm RD = 140 >121 và vì vậy không thoả mãn điều kiện FC.

Passive route— Passive route là router bao gồm một successor đúng đi mang đến đích.

Active route— Active route là router mất quyền làm successor và không tồn tại feasible successor nắm thế, lúc đó router yêu cầu tìm các route khác để đi mang lại đích.

EIGRP Reliable Transport Protocol

Có 5 các loại gói tin EIGRP chia thành 2 loại: reliable EIGRP packet (Update, Query, Reply) với unreliable EIGRP packet ( Hello, Acknowledgment).

Hello— Gói tin Hello được sử dụng để thiết lập quan hệ láng giềng trê tuyến phố truyền.

Acknowledgment— Gói tin Acknowledgment được sử dụng báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn phân phối tin yêu các gói tin EIGRP. Toàn bộ các gói tin EIGRP được gửi đến địa chỉ multicast team EIGRP là 224.0.0.10. Vì có nhiều thiết bị dìm nên yêu cầu một giao thức để bảo đảm an toàn phân phối tin tưởng các gói tin EIGRP là giao thức RTP (Reliable Transport Protocol). Khi gói tin reliable EIGRP packet được gửi mang đến router EIGRP bóng giềng, router gửi mong ước được trả lời để đảm bảo an toàn gói tin này vẫn gửi cho router EIGRP trơn giềng.

Update— Gói tin Update cất các update định tuyến đường EIGRP gửi mang lại EIGRP router EIGRP trơn giềng.

Query— những gói tin Query được gửi mang đến router EIGRP trơn giềng lúc route không sẵn sàng chuẩn bị và router nên biết trạng thái của route để đạt hội tụ nhanh.

Reply— những gói tin Reply đựng trạng thái những route được gửi nhằm đáp lại gói tin Query.

EIGRP hỗ trợ discontigous network và VLSM

Hình 3-7

*

Router B liên kết với mạng 192.168.8.128/25 mong mỏi quảng cáo đến Router A qua mạng 10.1.1.0/24. Mặc định , EIGRP là giao thức định con đường dạng classful; Router B sẽ triển khai tóm tắt (autosummarize) mạng này về địa chỉ cửa hàng lớp mạng khoác định. Vì vậy , Router B đã quảng cáo mạng 192.168.8.0/24 mang lại Router A. Vày đó, để bảo đảm EIGRP cung cấp mạng ko liên tục, người quản trị mạng cần được cấu hình:

RouterB(config-router)# no auto-summary

Khi kia router B đang quảng cáo mạng 192.168.8.128/25 mang lại Router A và giải quyết được vấn đề mạng không liên tục.

EIGRP Summarization

Có hai một số loại summarization vào EIGRP là autosummarization với manual summarization. Autosummarization được sử dụng mặc định trên EIGRP, lúc ấy EIGRP sở hữu đặc tính tương tự như như RIP và IGRP. Nghĩa là khi gửi update định con đường thì router sẽ tự động hóa tóm tắt route về major network boundary.

Hình 3-8: quy trình summarization của EIGRP

*

Ở hình trên, router R1 gửi cập nhật về mạng 132.168.1.0 cho R2 trải qua major network là 192.168.2.0. R1 sẽ tự động hóa tóm tắt route này (autosummarizes) về classful boundary là mạng 132.168.0.0 với gửi mang lại R2. Và bởi vì đó, sự nuốm sẽ lộ diện trong trường hòa hợp mạng không thường xuyên discontiguous network. Manual summarization là ta cấu hình summarization trên những cổng tiếp xúc của router bằng lệnh:

Router (config-if)# ip summary-address eigrp address mask

Có thể triển khai summarization trên toàn bộ các các loại cổng tiếp xúc trên router (còn OSPF thì chỉ bắt tắt tại các router biên ABR và ASBR), lúc ấy router tức thì lập tức sẽ khởi tạo ra route về null 0 cùng với AD là 5 nhằm mục đích ngăn chặn routing loop. Khi route sau cùng được tóm tắt xong, summary route có khả năng sẽ bị xoá.

Hình 3-9: cấu hình summary route

*

interface s0

ip address 192.168.11.1 255.255.255.252

ip summary-address eigrp 1 192.168.8.0 255.255.252.0

Ở lấy một ví dụ trên, router R1 cầm tắt showroom 192.168.8.0/24, 192.168.9.0/24 với 192.168.10.0/24 thành 192.168.8.0/22. Việc triển khai summarization trong EIGRP nhằm mục đích giảm kích cỡ bảng định đường và số lần cập nhật giúp dễ ợt nâng cấp khi mở rộng mạng EIGRP.

EIGRP Query Process

EIGRP không phụ thuộc vào thời gian flush timer như IGRP mà EIGRP sẽ tiến hành tìm các tuyến mặt đường bị mất kết nối để đạt được thời hạn hội tụ nhanh. Các bước này gọi là quá trình truy vấn (query process). Khi đó, các gói tin truy hỏi vấn sẽ được gửi đi khi những tuyến bị mất kết nối. Bây giờ route được xem là đang sinh sống trạng thái active. Các gói tin truy hỏi vấn được giữ hộ đến toàn bộ các router EIGRP nhẵn giềng bên cạnh router có tác dụng successor. Nếu các router láng giềng không tồn tại thông tin về tuyến bị mất thì những gói tin query thường xuyên được gửi đến các router trơn giềng khác cho đến khi không còn AS. Lúc gói tin query được nhờ cất hộ đi, router đề nghị chờ trả lời từ router nhẵn giềng trước lúc router thực hiện tính toán để chọn successor. Nếu trong khoảng thời hạn 3 phút nhưng mà router bóng giềng không hồi đáp lại, router được gọi là stuck in active (SIA), cùng router vẫn tiến hành thiết lập lại quan hệ tình dục láng giềng.

Default Routes cùng EIGRP

Không giống như IGRP, EIGRP coi route 0.0.0.0/0 như thể default route và cho phép route này phân phối route vào EIGRP domain. EIGRP cũng sử dụng lệnh ip default-network để quảng bá default route y hệt như IGRP. Lệnh này chỉ định địa chỉ cửa hàng của major network và ghi lại là default route.

*

EIGRP không nhận biết được route 0.0.0.0, cho nên cần thông số kỹ thuật trên router 1 lệnh ip default-network 192.168.1.0 để chỉ định mạng 192.168.1.0 làm cho default route. Lúc router làm việc remote site nhận thông tin về mạng 192.168.1.0, nó sẽ ghi lại default route và tùy chỉnh thiết lập route đi đến mạng 192.168.1.0 làm cho gateway of last resort.

Unequal-Cost Load Balancing in EIGRP

EIGRP tự động hóa cân bằng tải qua các đường tất cả cùng quý hiếm cost. Ta bao gồm thể thông số kỹ thuật cân bởi tải qua phần lớn đường gồm cost không bằng nhau bằng cách sử dụng lệnh variance như IGRP:

Router(config-router)#variance var

Trong đó:var là một vài từ 1->128, mang định là 1(equal-cost). Ví như var>1, thì ta đã lấy var nhân với metric của đường bao gồm cost nhỏ dại nhất tạo ra thành số a. Nếu gần như đường nào bao gồm metric nhỏ tuổi hơn số a thì những đường đó sẽ tiến hành cân bởi tải.Số traffic được nhờ cất hộ ra mỗi link sẽ tỉ lệ với metric đến đường đó. Một đường cho mạng A gồm 4 con đường từ F với đường tất cả metric tốt nhất là 10.

Hình 3-10: thông số kỹ thuật cân bằng tải bên trên EIGRP

*

Giả sử ta thông số kỹ thuật variance là 2 thì số a đã là 2*10=20, vậy các đường làm sao từ F mang lại mạng A có metric D->B->A(15); F->C->B->A(15); F->C->G->A(10), với được thăng bằng theo tỉ lệ: 1:1:2. Lợi ích của tính năng thăng bằng tải này là tăng kỹ năng linh động, sử dụng kết quả đường truyền. Một ví dụ khác ví như ở hình 3-11:

Hình 3-11: Ví dụ thông số kỹ thuật variance

*

Router 1 thống kê giám sát metric để đến router 3.

Metric cho router 3 lúc qua con đường T1 (1544Kbps) là:

EIGRP metric = (6476 + 2100)*256 = 8576*256 = 2195456

Metric mang lại router 3 khi qua mặt đường 256Kbps là:

EIGRP metric = (3902(3902) + 2100)*256 = 41162*256 = 10537472

Nếu không thực hiện cân bằng tải, EIGRP sẽ chọn tuyến T1 để chuyển tiếp gói tin mang đến router 3, bảng định tuyến trên router 1 sẽ như sau:

Router_1#show ip route 133.33.0.0

Routing entry for 133.33.0.0/16

Known via "eigrp 1", distance 90, metric 2195456

Redistributing via eigrp 1

Advertised by eigrp 1 (self originated)

Last update from 192.168.6.2 on Serial0, 00:00:20 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.6.2, from 192.168.6.2, 00:00:20 ago, via Serial0

Route metric is2195456, traffic share count is 1

Total delay is 21000 microseconds, minimum bandwidth is 1544 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 0

Khi áp dụng tính năng thăng bằng tải unequal-cost. Metric qua tuyến 256 kbps to hơn 4.8 lần metric qua đường T1. Để áp dụng được đường 256 kbps cần sử dụng lệnh: router(config-router)# variance 5

Khi đó, bảng định đường trên router 1 như sau:

Router_1#show ip route 133.33.0.0

Routing entry for 133.33.0.0/16

Known via "eigrp 1", distance90, metric 2195456

Redistributing via eigrp 1

Advertised by eigrp 1 (self originated)

Last update from 10.1.1.2 on Serial1, 00:01:02 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.6.2, from 192.168.6.2, 00:01:02 ago, via Serial0

Route metric is2195456, traffic cốt truyện count is 5

Total delay is 21000 microseconds, minimum bandwidth is 1544 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 0

10.1.1.2, from 10.1.1.2, 00:01:02 ago, via Serial1

Route metric is10537472, traffic nội dung count is 1

Total delay is 21000 microseconds, minimum bandwidth is 256Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 0

Ta thấy cổng Serial 0 bao gồm traffic cốt truyện count là 5, Serial 1 gồm traffic nói qua count là 1 nghĩa là lúc router đã gửi 5 gói tin qua cổng serial 0 thì chỉ 1 gói tin được gửi vào cổng serial 1.

Thiết kế mạng EIGRP

EIGRP có thiết kế để hoạt động trong một mạng vô cùng lớn. Mặc dù EIGRP cũng giống như OSPF, yên cầu nhiều yếu tố thiết kế. Những yêu ước mới liên tiếp yêu mong nhiều đường dẫn và những tài nguyên không giống từ mạng.

Các yếu hèn tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng của EIGRP là

– Tổng số tin tức được gởi giữa những router láng giềng

– tổng số router gửi những routing update

– các router giải pháp xa nhau bao nhiêu

– Tổng số những đường đi sửa chữa thay thế đến một mạng đích.

Một mạng EIGRP xây dựng kém hoàn toàn có thể dẫn mang lại các kết quả sau:

– Route bị SIA

– Mạng bị nghẽn bởi vì delay,các thông tin định tuyến bị mất, các route bị mất hay yêu cầu truyền lại

– Router hết cỗ nhớ

– CPU bị vượt tải

– các kết nối trở nên kém tin cậy.

Các chiến thuật cho vấn đề mở rộng EIGRP

– Địa chỉ mạng được cấp phát phải liên tục để rất có thể thực hiện quy trình summarization

– Mạng đề nghị địa thi công theo từng lớp để cho phép quá trình summarization

– các thiết bị yêu cầu đủ tài nguyên

– bắt buộc đủ băng thông trên các kết nối WAN

– thông số kỹ thuật EIGRP phù hợp trên những kết nối WAN. Mặc định EIGRP dùng 50% băng thông của con đường truyền cho các traffic. Quý hiếm mặc định này còn có thể biến hóa được.

– đề xuất dùng những cơ chế filter

– cần dùng các cơ chế giám sát mạng

Cấu hình EIGRP

Bật quá trình định con đường EIGRP bên trên router:Sử dụng lệnh:

Router(config)#router eigrp AS

Định nghĩa các interface được phép quảng bá: sử dụng lệnh:

Router(config-router)#network prefix

Từ tiện ích ios 12.0 trở lên, bạn cũng có thể xác định wildcard mask khi cấu hình lệnh này:

Router(config-router)#network prefix Wildcard

Summarization cùng với EIGRP: Điểm khác biệt giữa EIGRP cùng OSPF là ngơi nghỉ chỗ: OSPF chỉ triển khai summarize ở những biên của vùng. EIGRP bởi vì không sử dụng khái niệm vùng cần nó có thể thực hiện nay summarize trên bất cứ router như thế nào trong mạng. Để quyết định ở đâu sẽ triển khai summarize là tùy nằm trong vào bí quyết thiết kế. Nếu như không thông số kỹ thuật summarize thì mặc định EIGRP sẽ tự động hóa summarize ngơi nghỉ ranh giới các showroom lớp mạng khác nhau. Gồm 2 lệnh tương quan đến summarize là: no auto-summary và ip summary- address; lệnh này được gán vào tòan router, hay thông số kỹ thuật trên tất cả interface. Còn lệnh ip summary address được thông số kỹ thuật ở cơ chế cổng giao tiếp của router:

Router(config-if)#ip summary-address eigrp AS Address SubnetMask

Trong đó: AS là vùng quản ngại trị của EIGRP. Các thông số Address với subnet mask là showroom và SM mà ta mong muốn summary. Còn nếu như muốn tắt chế độ auto summary, ta áp dụng lệnh:

Router(config-router)#no auto-summary

Sử dụng lệnh bandwidth-percent:

Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp AS percent

Xác minh họat cồn của EIGRP:

· Show ip eigrp neighbors: coi thông tin cụ thể về những neighbor.

Ví dụ:

Router# show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP Neighbors for process 100

Address interface Holdtime Uptime Q Seq SRTT RTO

(secs) (h:m:s) Count Num (ms) (ms)

140.100.48.22 Ethernet1 13 0:00:41 0 11 4 20

140.100.32.22 Ethernet0 14 0:02:01 0 10 12 24

140.100.32.31 Ethernet0 12 0:02:02 0 4 5 2

* Show ip eigrp topology: Xem thông tin chi tiết về hồ hết đường được giữ lại trong bảng topology của router, các network và phần đa đường mang đến mạng đó, next hop…

Router# show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for process 100

Codes:P – Passive, A – Active, U – Update, Q – Query, R – Reply, r – Reply status

P 140.100.56.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 0

via 140.100.32.22 (46251776/46226176), Ethernet0

via 140.100.48.22 (46251776/46226176), Ethernet1

via 140.100.32.31 (46277376/46251776), Ethernet0

P 140.100.48.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 307200

via Connected, Ethernet1

via 140.100.48.22 (307200/281600), Ethernet1

140.100.32.22 (307200/281600), Ethernet0

via 140.100.32.31 (332800/307200), Ethernet0

· Show ip eigrp topology all: xem thông tin chitiết về phần lớn đường và hồ hết đường dự phòng trong bảng topo.

· Show ip eigrp traffic: xem thông tin về những traffic được gửi với nhận từ quá trình EIGRP.

Router# show ip eigrp traffic

IP-EIGRP Traffic Statistics for process 100

Hellos sent/received: 218/205

Updates sent/received: 7/23

Queries sent/received: 2/0

Replies sent/received: 0/2

Acks sent/received: 21/14

Các lệnh debug của EIGRP

debug eigrp packet: Xem thông tin về phần đa packet eigrp được gửi cùng nhận

debug eigrp neighbors: Xem những gói tin hello được gửi cùng nhận thân router và đầy đủ neighbors của nó.

debug ip eigrp route: Xem những biến đổi về bảng định tuyến.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sai Lầm Là Gì, Sai Lầm Là Gì Ý Nghĩa Sợ Sai Lầm Là Gì

debug ip eigrp summary: Xem thông tin tóm tắt về các quá trình của EIGRP, gồm: neighbors, distance,filtering, và redistribution.