Electoral college là gì

     
Cử Tri Đoàn
Để tuân hành theo các biện pháp chống ngừa an toàn COVID-19, chỉ những nhân viên được ủy quyền và những người tham gia new được phép tham dự buổi lễ. Chương trình sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp đến công bọn chúng trên TVW.

Bạn đang xem: Electoral college là gì


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn tự Cơ Quan thống trị Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là một quy trình, chưa hẳn là địa điểm hay đoàn thể

Mỗi ứng viên tranh cử Tổng Thống trong tiểu bang của khách hàng sẽ lựa chọn ra một nhóm người được call là các đại biểu cử tri (hay còn gọi là danh sách ứng viên để bầu cử). Những đảng bao gồm trị sẽ chọn ra đại biểu cử tri thông qua khối hệ thống bỏ phiếu kín và tham gia đại hội, thường ra mắt vào mùa xuân của năm bầu cử tổng thống.

khovattuhoanthien.comshington tất cả 12 lá phiếu thai của Đại Cử Tri Đoàn. Con số đại biểu cử tri được phân bổ cho từng tiểu bang tới từ đoàn đại biểu quốc hội của đái bang:một đại biểu đại diện cho mỗi dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ cùng một đại biểu đại diện cho từng thượng nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang khovattuhoanthien.comshington có 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ cùng hai dân biểu là Thượng nghị viên Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám đái bang, bao hàm khovattuhoanthien.comshington, áp dụng nguyên tắc “được nạp năng lượng cả, ngã về không”; ứng viên tổng thống như thế nào nhận được không ít phiếu thai nhất trong tè bang của shop chúng tôi sẽ có quyền thừa nhận được toàn bộ lá phiếu thai của khovattuhoanthien.comshington.

Luật được thông qua năm 2019 hiện tượng mỗi đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng và ứng cử viên tổng thống mà người ta làm đại biểu cử tri. Từng đại biểu cử tri nên ký tên vào khẳng định phục vụ cùng điền vào lá phiếu bầu tổng thống cùng phó tổng thống cho tất cả những người được đề cử của đảng đã chỉ định và hướng dẫn họ. Khi đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam kết nói trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ được thay thế sửa chữa bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng số năm trăm cha mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong tổng cộng 538 lá phiếu bầu để biến chuyển Tổng Thống. Còn nếu như không ứng cử viên tổng thống nào nhận được phần lớn lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Tổng Thống cùng Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm: Nghệ Rất Tốt Cho Bà Bầu Có Được Uống Tinh Bột Nghệ Không, Nghệ Rất Tốt Cho Bà Bầu Nếu Dùng Đúng Liều Lượng

Những thành viên gây ra khung Hiến Pháp thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự dàn xếp giữa các việc bầu chọn Tổng Thống vày Quốc Hội và câu hỏi bầu lựa chọn Tổng Thống vì phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng nghị viên hoặc Dân Biểu, hay bạn nào đảm nhận Chức Vụ có ích Tức sinh hoạt Hoa Kỳ, được chỉ định làm Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng tuyển chọn Cử – Ngày 3 mon 11 năm 2020

Khi những cử tri của tè bang vứt phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng tuyển chọn Cử, nghĩa là họ đang lựa chọn ra danh sách những đại biểu cử tri sẽ thay mặt cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được không ít phiếu thai nhất trong cuộc Tổng tuyển chọn Cử Năm 2020 làm việc khovattuhoanthien.comshington đang nhận được toàn bộ 12 lá phiếu thai của khovattuhoanthien.comshington với phiếu thai tổng thống đang gửi12 đại biểu cử triđến Olympia vào ngày 14 tháng 12 để bỏ phiếu cho tất cả những người được đề cử.

Tiểu Bang chứng nhận – Ngày 3 mon 12 năm 2020

Văn chống Tổng Thư ký Tiểu Bang chứng nhận công dụng bầu cử ko muộn rộng ngày 3 mon 12 năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi đái bang sẽ tập trung cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng trong ngày và gửi phiếu bầu đến chủ tịch Thượng Viện và Cơ Quan cai quản Hồ Sơ cùng Văn Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu bầu Cử – Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Quốc hội tổ chức họp vào một phiên họp phổ biến để kiểm phiếu bầu cử và chào làng kết quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Xem thêm: Review Tất Tần Tật Về Bột Sữa Béo B One Có Tốt Không, Bột Kem Béo B

Để hiểu biết thêm thông tin.

Văn phòng Đăng ký Liên Bang và Cơ Quan cai quản Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia cai quản Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị bao gồm thể đọc thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/