Far more là gì

     

So sánh bởi chỉ ra 2 thực thể đúng chuẩn giống nhau (bằng nhau hay như là nhau) và trái lại nếu kết cấu so sánh làm việc dạng tủ định.

Bạn đang xem: Far more là gì

Bạn vẫn xem: Far more là gì

Đang xem: Far more là gì

Cấu trúc:

– nếu là kết cấu phủ định “as” sản phẩm công nghệ nhất rất có thể thay bởi “so“.

Ví dụ:

She is not so tallas her sister. (Cô ấy không cao bằng chị cô ấy)

Lưu ý: Ta cần phải nhớ rằng đại từ sau “as” luôn luôn ở dạng đại tự tân ngữ.

Ví dụ:

1/ John is as thin as me. (John tí hon như tôi)

2/ Peter are as young as his friend. (Peter trẻ con như chúng ta cậu ý)

* một trong những thí dụ về đối chiếu bằng:

1/ My book is as thick as yours. (Quyển sách của mình dày bởi quyển sách của bạn)

2/ He plays tennis as well as Peter.(Anh ấy đùa tennis xuất sắc như Peter)

– Danh trường đoản cú cũng có thể dùng để so sánh cho kết cấu này tuy thế trước khi đối chiếu phải xác định chắc chắn là rằng danh tự đó có những tính từ tương đương như sau:

Tính từ Danh từ
heavy, light

wide, narrow

deep, shallow

long, short

big, small

weight

width

depth

length

size

-> kết cấu dùng cho các loại này đã là “the same … as“.

Subject + verb + the same + (noun) + as noun/ pronoun

Ví dụ:

1/ Her hair is as long as Mary’s hair (Tóc cô ấy nhiều năm như tóc Mary)

2/ Her hair is the same height as Mary’s hair. (Tóc của cô ý ấy có chiều dài bằng tóc của Mary)

Lưu ý:

– The same as trái nghĩa với different from : My nationality is different from hers.

– Trong giờ đồng hồ Anh của fan Mỹ có thể dùng “different than” nếu sau đó là cả một câu hoàn chỉnh (không phổ biến).

Ví dụ:

His plan is different from what I have thought.

= His plan is different than I have thought.

(Kế hoạch của anh ý ý không giống với đa số gì tôi vẫn nghĩ)

– “From” có thể thay thế bằng to.

Một số ví dụ về “the same” cùng “different from”:

1/ These tables are the same as those. (Nhưng cái bàn này cũng giống những chiếc bàn kia)

2/ He sings the same song as her. (Anh ý hát một bài bác hát kiểu như với cô ấy)

3/ Their plan is different from ours. (Kế hoạch của họ khác với chiến lược của bọn tôi)

2. đối chiếu hơn, kém


*

– trong loại so sánh này, tín đồ ta phân ra làm cho 2 một số loại phó từ, tính từ ngắn cùng phó từ, tính tự dài.

– Đối với các phó từ với tính từ bỏ ngắn, ta chỉ cần cộng thêm đuôi ER vào tận cùng.

– Đối với đông đảo tính tự ngắn có một nguyên âm kẹp thân 2 phụ âm, ta phải gấp rất nhiều lần phụ âm cuối nhằm không phải biến hóa cách đọc.

Lưu ý:

– Tính trường đoản cú ngắn là mọi tính trường đoản cú chỉ bao gồm một âm tiết, ví dụ: nice, great, cool, hot, short, poor, warm, clean, …

– Tính từ dài là hầu như tính từ gồm từ hai ấm tiết trở lên, ví dụ: tired, sleepy, nervous, crowded, anxious, wonderful, exquisite, exorbitant,…

Ví dụ:

strong – stronger.

Xem thêm: Subscribers Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

tall – taller

hot – hotter

– các tính từ bao gồm tận thuộc bằng buôn bán nguyên âm buộc phải đổi thành ier (y – ier)

Ví dụ:

happy – happier

friendly – friendlier (hoặc more friendly than)

– Trường đúng theo ngoại lệ: strong – stronger.

Ví dụ: more wonderful, more beautiful, more comfortable.

S+V

adj/adv(ngắn)+er

more+adj/adv(dài)

less+adj(dài)

thannoun/pronoun/S +V

Ví dụ:

1/ John’s salary are higher than his sister’s. (Lương của John cao hơn nữa lương của chị ấy anh ý)

2/ Today is colder than yesterday. (Ngày lúc này lạnh hơn ngày hôm qua)

3/ This task is more important than the other. (Nhiệm vụ này quan trọng đặc biệt hơn những nhiệm vụ còn lại)

4/ He speaks English more fluently than I vì chưng . (Anh ý nói giờ anh trôi chảy rộng tôi)

5/ He goes to lớn school less frequently than she does. (Anh ý tới trường không đông đảo đặn bởi cô ấy)

6/ His speech in this year is less impressive than last year’s. (Bài diễn thuyết năm nay của anh ta không tuyệt vời bằng năm ngoái)

– Để nhấn mạnh cho tính từ với phó từ so sánh người ta dùng “far” hoặc “much“trước so sánh.

– một trong những thành ngữ nhấn mạnh vấn đề : much, too much

Ví dụ:

1/ His car is far more expensive than mine. (xe ô tô của anh ý đắt hơn xe của tớ rất nhiều)

That meals we ate last night in restaurant was much less delicious than the one we cook by ourselves. (Bữa ăn cửa hàng chúng tôi ăn về tối qua tại nhà hàng không ngon bằng bữa ăn chúng tôi tự nấu)

2/ Lemon is much sourer than orange. (Chanh chua hơn cam vô cùng nhiều)

3/ She talks much more fluently than her friend. (Cô ta nói trôi tan hơn các bạn cô ấy)

4/ He speaks Japanese much more rapidly than he does English. (Anh ta nói giờ đồng hồ Nhật nhanh hơn anh ta nói giờ đồng hồ Anh)

5/ His watch is far better than yours. (Cái đồng hồ thời trang của anh ta giỏi hơn các cái của bạn)

– Danh tự cũng có thể được dùng làm so sánh vào các cấu trúc bằng hoặc hơn, kém.

– Trong cấu trúc so sánh bằng chỉ việc xác định coi danh từ chính là đếm được hay không đếm được vì chưng trước bọn chúng có một trong những định ngữ sử dụng với 2 một số loại danh trường đoản cú đó.

– Trong cấu tạo so sánh hơn kém cũng cần phải phải khẳng định xem danh từ sẽ là đếm được hay không đếm được vì chưng đằng trước chúng tất cả dùng fewer (cho đếm được), less(không đếm được) cùng more sử dụng chung cho tất cả 2 (công thức bên dưới đây). Do cấu tạo này không phức tạp nên được dùng thoáng rộng hơn so với cấu trúc so sánh bằng.

Ví dụ:

1/ I have more friend than she does. (Tôi có không ít bạn rộng cô ấy)

2/ I have fewer book than her. (Tôi bao gồm ít sách rộng cô ấy)

3/ She earns as much money as her husband. (Anh ta kiếm được không ít tiền hơn ông chồng của cô ấy)

4/ They have as few chances as us. (Họ tất cả ít cơ hội như bọn chúng tôi)

3. Các dạng so sánh đặc biệt

Bảng dưới đây là một số dạng so sánh quan trọng đặc biệt của tính từ cùng phó từ. Vào đó chú ý rằng “farther” dùng cho khoảng chừng cách, “further” sử dụng cho thông tin và những vụ việc trừu tượng khác.

Tính từ và phó từ đối chiếu hơn kém đối chiếu nhất

Tính từ và phó từ so sánh hơn kém so sánh nhất
farfartherthe farthest
littlefurtherthe furthest
muchmanylessthe least
goodwellmorethe most
badbadlybetterthe best
worsethe worst

Ví dụ:

1/ I feel much worse today than I did yesterday. (Tôi cảm thấy lúc này tệ hơn ngày qua rất nhiều)

2/ The university is farther than the mall. (Trường đh thì xa trung tâm thương mại dịch vụ hơn)

3/ He has less money now than he had before. (Bây giờ anh ta ít tiền hơn trước đây)

Lưu ý: further = more.

Ví dụ:

1/ The distance from your house lớn school is farther than the distance from your house to mall. (Quãng đường từ nhà của bạn tời trường xa hơn khoảng các từ nhà bạn tới trung trung khu thương mại)

2/ We will need a meeting for further information of this project. (Chúng ta sẽ bắt buộc thêm một trong những buổi nói chuyện để sở hữu thêm tin tức về dự án)

4. So sánh bội số

Là loại đối chiếu gấp rưỡi, cấp đôi, vội vàng 3. đề nghị nhớ rằng trong cấu trúc này ko được dùng đối chiếu hơn yếu mà đề nghị dùng đối chiếu bằng.

S+v+bội số+as

much

noun

many

as +

N/pronoun

Ví dụ:

1/ This house costs twice as much as the other one. (Ngôi bên này đắt gấp đôi nhưng ngôi nhà khác)

2/ Our company have three times as much information of project as their. (Công ty của công ty chúng tôi có số thông tin về dự án công trình nhiều vội vàng 3 lần họ)

3/ I has half as much money now as I had last year. (Tôi chỉ tất cả số tiền bởi một nửa số tôi tất cả năm ngoái)

Lưu ý:

– khi dùng so sánh nhiều loại này phải khẳng định rõ danh từ đó là đếm được hay là không đếm được bởi vì đằng trước chúng có “much” với “many”.

– các cấu trúc: twice that much/ many (gấp song số đó) chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối hoàn hảo không được sử dụng trong văn viết.

Xem thêm: Tự Lấy Thun Buộc Dây Thun Vào Tinh Hoàn Cho, Dùng Dây Thun Cột Cậu Nhỏ Để Tăng Khoái Cảm

Ví dụ:

We had expected eighty people at the meeting, but twice that many showed up. (văn nói)

We had expected eighty people at the meeting, but twice as many as that number showed up. (văn viết)

(Chúng tôi chỉ hi vọng 80 người xuất hiện tại biểu chạm mặt mặt nhưng số lượng người xuất hiện là gấp đôi)

5. So sánh kép (càng ….thì càng)

Những câu này ban đầu bằng một cấu tạo so sánh hơn, và cho nên vì vậy mệnh đề thứ hai cũng phải bắt đầu bằng một kết cấu so sánh hơn.

Ví dụ:

1/ The harder you study, the better your result will be (Bạn càng học hành chịu khó thì kết quả càng tốt)