Hỗn hợp x gồm 2 muối alcl3 và cucl2

     

Cho metylamin dư vào dung dịch A => kết tủa thu được là AlOH3 (vì CuOH2 sinh sản phức tan vớiCH3NH2)

→ nAlOH3 = 11,7 / 78 = 0,15 mol => nAlCl3 = 0,15 mol

Cho NaOH dư vào dung dịch A => kết tủa nhận được là CuOH2 (vì AlOH3 tan khi NaOH dư)

→ nCuOH2 = 9,8 / 98 = 0,1 mol => nCuCl2 = 0,1 mol

VậyCM AlCl3   =  0,150,2= 0,75M;         CM CuCl2  =0,10,2  = 0,5M .

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 muối alcl3 và cucl2

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho anilin chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl nhận được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin đang phản ứng là


A.18,6 gam.


B.9,3 gam.


C.37,2 gam.


D. 27,9 gam.


Câu 2:


Chất phản nghịch ứng với dung dịch FeCl3 mang đến kết tủa là:


A.CH3NH2.


B.CH3COOCH3.


C.CH3OH.


D.CH3COOH.

Xem thêm: Cho Các Phương Thức Vận Chuyển Các Chất Qua Màng Sinh Chất, Vận Chuyển Các Chất Qua Màng Sinh Chất


Câu 3:


Cho 5,9 gam amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) chức năng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là


A. 11


B. 9


C. 5


D. 7


Câu 4:


Cho 4,5 gam amin X (no, 1-1 chức, mạch hở) chức năng hết với hỗn hợp HCl dư, nhận được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là


A. 7


B. 11


C. 5


D. 9


Câu 5:


Cho 15 gam lếu láo hợp tất cả hai amin đơn chức tính năng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,75M, nhận được dung dịch đựng 23,76 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


A. 720.


B. 480.


C. 329.


D. 320


Câu 6:


Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tính năng với hỗn hợp HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị 23,52 lít khí O2(đktc). X rất có thể là


A.CH3NH2.


B.C2H5NH2.


C.C3H7NH2.


D.C4H9NH2


Câu 7:


Cho 0,1 mol amin solo chức X tác dụng vừa đầy đủ với HCl thu được 9,55 gam muối. Vậy cách làm phân tử của X là


A.C6H7N


B.CH5N


C. C3H9N


D.C2H7N


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại khovattuhoanthien.com


*

liên kết
thông tin khovattuhoanthien.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


khovattuhoanthien.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


khovattuhoanthien.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: My Boss Works Better When He'S Pressed For Time, My Boss Works Better When He Is Pressed For Time


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
đem lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


khovattuhoanthien.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
khovattuhoanthien.com