In Contrast To Là Gì

     
khovattuhoanthien.com share mọi sản phẩm về trò chơi / phần mềm / Thủ Thuật dành cho máy tính với phần lớn tin hay độc nhất và rất nhiều thông tin kỹ năng và kiến thức hỏi đáp.

Để bao gồm một bài xích Task 2 giỏi và đã đạt được điểm số cao, chúng ta nên để ý sử dụng một trong những từ nối đúng chuẩn và linh hoạt. Trong nội dung bài viết ngày từ bây giờ IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến chúng ta 6 tự nối bạn nên dùng trong IELTS Writing Task 2, cùng tìm hiểu nhé!

*

Từ đồng nghĩa

Even though, although với thoughIn spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ bên trên được dùng để mang ra nhì mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Đang xem: In contrast là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added lớn our entertainment options, albeit with some detrimental material.

Albeit expensive, the house was huge & located in one of the best neighborhoods in the city.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps khổng lồ reduce the damage that we are causing to lớn the planet.

Tìm hiểu về khóa huấn luyện ôn thi IELTS online trực con đường tại nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” có nghĩa tương tự như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” có nghĩa giống như nhau và được sử dụng để cho biết một sự khác biệt hoặc so sánh.

By contrast, S +V

Ví dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit lớn museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them.

S, by/ in contrast, V

The birth rate for older women has declined. Births khổng lồ teenage mothers, by contrast, have increased.

“On the contrary” thì gồm nghĩa không y như “by/in contrast”. Ta dùng “on the contrary” để không đồng ý hoàn một ý kiến hoặc lời xác minh trước đó.

Some people think that playing đoạn phim games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them lớn improve problem-solving skills và enhance memory.

Xem thêm: Mtp Nghĩa Là Gì - Một Số Tên Gọi Khác Của Sơn Tùng M Chữ M Trong M

Cả hai từ nối “on the contrary” and “in/ by contrast” có thể được sử dụng trong Part 2 của phần tranh tài Writing , nhất là với hồ hết đề yêu cầu chúng ta đưa ra luận điểm gật đầu đồng ý hoặc làm phản đối một ý kiến được giới thiệu trong đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương trường đoản cú như biện pháp dùng của bố từ therefore, hence với thus, chúng ta dùng accordingly hoặc consequently khi hy vọng nói về công dụng của một vấn đề nào đã có đề cập trước đó.

S +V. Consequently, S +V

The air unique in cities is often poor, due to lớn pollution from traffic, and the streets and public transport systems are usually overcrowded. Consequently, thành phố life can be unhealthy and stressful.

S +V; consequently, S +V

It is undeniable that globalization has resulted in both positive and negative effects; consequently, it must be addressed properly .

S +V, và consequently, S +V

Doctors are short of time lớn listen, & consequently tend to prescribe drugs whenever they can.

Riêng accrodingly hoàn toàn có thể đứng cuối câu

Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng bi ai là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger và younger ages.

Xem thêm: Uống Hoa Đu Đủ Đực Kiêng Gì? Cách Sử Dụng Hoa Đu Đủ Đực Tươi

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into using environmentally- friendly producrs and campaigns to lớn keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen lớn produce as many cars as possible.