INSPECTOR LÀ GÌ

     
" class="title-header">Inspector là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và trả lời cách sử dụng Inspector
*

1848 điểm

tranthuy92


Inspector là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và gợi ý cách áp dụng Inspector
*

Inspector là người Kiểm Nghiệm; nhân viên cấp dưới Kiểm Tra; Viên Thanh Tra.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực tài chính .