Khóa là gì

     

1. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm, dùng làm mô tả CTDL, các thao tác làm việc dữ liệu, các ràng buộc tài liệu của một CSDL

- những loại quy mô dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho trình bày CSDL tại mức khái niệm cùng mức form nhìn.

Bạn đang xem: Khóa là gì

Bạn đang xem: Khóa là gì tin học tập 12

Môhình trang bị lí: (mô hình tài liệu bậc thấp) cho thấy thêm dữ liệu được tàng trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

- quy mô dữ liệu dục tình được E.F.Codd lời khuyên năm 1970. Trong khoảng 20 năm quay trở về đây các hệ cơ sở dữ liệu theo quy mô quan hệ được dùng rất phổ biến.

- Trong mô hình quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: tài liệu được thể hiện trong số bảng (hàng, cột).Về mặt làm việc trên dữ liệu: tất cả thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về mặt ràng buộc dữ liệu: tài liệu trong một bảng đề xuất thoả mãn một số trong những ràng buộc.

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

- csdl quan hệ: csdl được thi công trên quy mô dữ liệu quan tiền hệ.

Xem thêm: Định Nghĩa Nội Hàm Là Gì - Nội Hàm Và Ngoại Diên Của Khái Niệm

- Những đặc trưng của cơ sở dữ liệu quan hệ:

Mỗi quan tiền hệ gồm một tên minh bạch với tên những quan hệ khác.Các cỗ là tách biệt và trang bị tự những bộ là không quan trọng.Mỗi ở trong tính có một tên riêng biệt và sản phẩm tự các thuộc tính là không quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị hay phức hợp.

b. Ví dụ

- Để quản lý học sinhmượn sách tại một trường học, thông thườngquản lí những thông tin sau:

Thông tin bạn mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)


*

c. Khóa và links giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập có một hay là 1 số thuộc tính của bảng phân minh được những cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng tất cả thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng fan ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chính.Khi nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi cỗ tại khóa bao gồm không được nhằm trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khóa phụ thuộc vào tình dục lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị của những dữ liệu.Nên chọn khóa chính là khóa gồm ít trực thuộc tính nhất.

Xem thêm: Đất Cấp 1 2 3 4 Là Gì - Bảng Phân Loại Cấp Đá Cấp Đất

- Liên kết: thực tế sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Ví dụ điển hình thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn xuất hiện lại sống bảng mượn sách đó tạo nên liên kết giữa 2 bảng này.