KHỬ HOÀN TOÀN M GAM OXIT MXOY

     

Trong phản ứng giữa M với H2SO4 đặc nóng, M là chất khử nhường electron.

H2SO4 quánh là hóa học oxi hóa thừa nhận electron:

*

*

Trong phản ứng khử oxit kim loại bởi co ta luôn có:

nO (trong oxit) = nCO = 0,8 mol

⇒Tỉ lệ:

*

Dựa vào các đáp án ta thấy n = 2 hoặc n = 3

*
Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khoản thời gian thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào?


Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Lúc lấy vật ra thì lượng AgNO3 vào dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:


Hỗn hợp X gồm Cu và sắt có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:
Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Số Lợi Ích Của Thiên Nhiên Đối Với Đời Sống Của Con Người

Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào 200 ml hỗn hợp HNO3 4M, thành phầm thu được có dung dịch X với một hóa học khí thoát ra. Hỗn hợp X rất có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5 hầu như là NO. Giá trị của m là:


Hòa tung 14,8 gam hỗn hợp gồm fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng fe trong hỗn hợp ban đầu là:
Xem thêm: Bác Sĩ Nói Về Tin Cấy Trứng Đỉa Sinh Sản Như Thế Nào, Đỉa Sinh Sản Ntn

*