KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Người lao động việt nam khi tham gia lao đụng tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia vận động công đoàn. Trình tự thành lập, kéo hay hoạt động được nguyên tắc tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.Bạn sẽ xem: Công đoàn tiếng anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội của ách thống trị công nhân và bạn lao động, được thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu đựng sự chỉ huy của Đảng cộng sản Việt Nam, cùng với cơ sở nhà nước với tổ chức tài chính chăm lo, bảo đảm an toàn quyền và tiện ích hợp pháp cho tất cả những người lao động, ngoài ra tham gia vào thống kê giám sát hoạt dộng của phòng ban nhà nước, tuyên truyền fan lao rượu cồn chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Bạn đang xem: Kinh phí công đoàn tiếng anh là gì

Người lao động việt nam khi tham gia lao động tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia vận động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, gia nhập hay vận động được phương tiện tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Công đoàn giờ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist party of Vietnam, together with state agencies và economic organizations. Care, protect the legitimate rights và interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees lớn comply with the law, discipline, & improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies và organizations, have the right khổng lồ establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ tương quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn đại lý là tổ chức triển khai cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên tại một hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở và được công đoàn cấp cho trên trực tiếp công nhận theo vẻ ngoài của luật pháp công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cửa hàng tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Xem thêm: " Lời Thoại Tiếng Anh Là Gì ? Lời Thoại Trong Tiếng Tiếng Anh

Công đoàn doanh nghiệp là công đoàn cơ trực thuộc một doanh nghiệp lớn nhất định, thực thi các hoạt động công đoàn, đảm bảo an toàn quyền lợi chính đáng cho fan lao rượu cồn ở doanh nghiệp đó.

Công đoàn doanh nghiệp tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn doanh nghiệp được dịch lịch sự tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company.

– cơ chế Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bạn dạng do Quốc hội ban hành, quy định ví dụ những chính sách hoạt động, thủ tục thành lập hay cách thức quyền hạn, trọng trách của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là: union law

Định nghĩa lao lý Công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau: hiện tượng công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định rõ ràng những vẻ ngoài hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay công cụ quyền hạn, trọng trách của tổ chức triển khai công đoàn…

Ví dụ phần nhiều từ thường thực hiện công đoàn giờ Anh là gì?

– tác dụng quan trọng nhất của công đoàn.

Xem thêm: Tin Nhắn Kiểm Tra Tài Khoản Vietcombank, Please Wait

Chức năng đặc biệt nhất của công đoàn được dịch quý phái tiếng Anh là: The most important function of the union.