NHẬU LÀ GÌ

     

Trước hết cần được nói rằng nhậu không hẳn là từ tiến bộ trong tiếng Việt và cũng chẳng phải là từ bỏ lóng, nó chính là từ cổ, lộ diện vài trăm năm nay, thường được sử dụng trong lời nạp năng lượng tiếng nói hàng ngày ở Đàng Trong, tức vùng giáo khu Đại Việt do chúa Nguyễn kẻ thống trị (từ phía phái nam sông Gianh thức giấc Quảng Bình trở vào miền Nam).


Ngày xưa, nhậu tức là uống (nước, rượu). Trong từ điển Việt - Latin của Pigneau de Béhaine ghi nhận quan niệm “nhậu nước” (chữ Nôm:

kimsa88
cf68