NƠI CẤP TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

đa phần doanh nghiệp tuyển lựa chọn dụng bây giờ đề nghị ứng cử viên yêu ước nộp CV bởi Tiếng Anh. Và vấn đề sử dụng hầu như từ vựng sao cho đúng, phù hợp luôn luôn là vụ việc ứng viên quan lại tâmKhi biểu đạt CV.khovattuhoanthien.com sẽ khối hệ thống lại cộng đồng từ bỏ vựng thường xuất hiện thêm trong CV, chúng ta đọc thêm nhé!

Apply position - địa chỉ ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển lựa chọn vào vị trí

- Personal Information - thông tin cá nhân

Full Name - chúng ta với tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - địa điểm sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity thẻ No - Số CMND

Issued at - cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trong thời điểm tạm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện giờ tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - nút lương mong muốn muốn


*

- Educational background - quy trình học tập

studied at/ attend - học hành trên trường

majored in - học chuyên ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - kỹ năng tin học

Good at… - xuất nhan sắc về

typing skills - tài năng đánh máy

Foreign language skills - kĩ năng nước không tính ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - năng lực thao tác nhóm

work independently - thao tác thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác dưới áp lực nặng nề hà cao

verbal communication skills - năng lực giao tiếp

problem-solving skill - năng lực xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tmê mẩn gia

Institution - trung trung tâm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bằng cấp

Certificate - triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - giỏi nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinch nghiệm

Undertake - Tiếp dấn, đảm nhiệm

Work for -Làm vụ việc cho ai, cửa hàng nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, lạc quan vào

extensive sầu experience in… - kinh nghiệm vừa đủ ngơi ngủ mảng…

professional in…- chuyên viên trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử dân tộc làm cho việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions to the development of the company - mang về số đông hiến đâng đáng chú ý trong sự cải tiến và cải tiến và phát triển của công ty