PHÒNG GIÁO VỤ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a khovattuhoanthien.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a khovattuhoanthien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam Vo

Bạn vẫn xem: chống giáo vụ tiếng anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese to lớn English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: chống giáo vụ
Nhờ các huynh, tỷ góp đệ! Context: Giáo viên có mặt tại chống giáo vụ trước thời gian thi buổi tối thiểu 15’ để thừa nhận đề thi và tài liệu chống thi.
This person is a khovattuhoanthien.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a khovattuhoanthien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo


Bạn đang xem: Phòng giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a khovattuhoanthien.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese to lớn English
Click the red seal for more information on what it means lớn be a khovattuhoanthien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 02:47Summary of answers provided4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a khovattuhoanthien.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a khovattuhoanthien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*Xem thêm: Hướng Dẫn Thụt Tháo Đúng Cách Sử Dụng Ống Bơm Hậu Môn Cho Trẻ Sơ Sinh

*

*Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Enamel Là Gì Cùng Tìm Hiểu Enamel Paint Là Gì

peer agreement (net): +1 Explanation:
My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/contact.htmlThis person is a khovattuhoanthien.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a khovattuhoanthien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 02:47Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24