Plural nouns là gì

     

Danh tự là tự để hotline tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay như là 1 cảm xúc.Bạn vẫn xem: Plural nouns là gìBạn đang xem: Plural nouns là gì

nhiều người đang xem: Plural nouns là gì


Bạn đang xem: Plural nouns là gì

*

Học trải nghiệm luôn Tại Đây

(Giao diện website học tiếng anh qua phim khovattuhoanthien.com )

II.Phân nhiều loại danh từ :

Dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau, danh trường đoản cú trong giờ anh có thể được phân thành nhiều loại :

+ Danh từ cụ thể và danh từ bỏ trừu tượng

+ Danh trường đoản cú đếm được với danh từ không đếm được

Danh từ rõ ràng và danh tự trừu tượng (Concrete nouns and abstract nouns)

Danh từ ví dụ (concrete nouns) : chia làm 2 loại thiết yếu : Danh từ bình thường (common nouns): là danh từ sử dụng làm tên bình thường cho một loại.

Ví dụ : Man ( Người lũ ông )

Wall ( bức tường )

Table (Cái bàn)

Danh từ riêng biệt (Proper nouns) : là tên gọi riêng chỉ fan hoặc địa điểm.

Ví dụ : Peter - Jack - English (Nước Anh )

2. Danh từ trừu tượng (abstract nouns) :

Ví dụ: Happiness (sự hạnh phúc) - Beauty (vẻ đẹp)- Health (Sức khóe)

Danh từ bỏ đếm được và danh từ ko đếm được :

(Countable nouns & uncountable nouns):

Danh từ đếm được (Countable nouns) là danh trường đoản cú chỉ rất nhiều vật thể, con fan ,ý niệm,,,, riêng rẽ rẽ rất có thể đếm được:

Ví dụ : Boy (câu bé) - Book (cuốn sách) - táo apple (Quả táo)

Danh từ bỏ đếm được tất cả hai dạng :

Danh từ bỏ số không nhiều (Singular nouns) : Là những danh từ chỉ con số là một. Thường sẽ có a/an đứng trước.

Ví dụ: a picture (một bức tranh) - an eraser (một viên tẩy)

Danh từ bỏ số nhiều (Plural Nouns): Là đa số danh tự chỉ số lượng từ nhị trở lên.

Ví dụ: two pictures ( hai bức tranh) - five erasers (Năm viên tẩy)

Ví dụ : Cream ( Kem ) -- Water (Nước)

Ví dụ: Some rice (Một không nhiều cơm) - Some money ( Một không nhiều tiền )

Danh từ bỏ số ít và danh tự số nhiều : (Singular Nouns and plural nouns)

Danh tự đếm được thông thường sẽ có hai dạng: số ít (singular) với số các (Plural)

Ví dụ: The girl is singing (Cô gái sẽ hát)

The girls are singing (Các cô bé đang hát)

Cách thành lập và hoạt động danh từ bỏ số nhiều :

hầu như các danh từ bỏ số nhiều được thành lập bằng cách thêm -s vào danh từ bỏ số ít.

Xem thêm: Tối Nào Cũng Chăm Uống Sữa Không Đường Vào Ban Đêm, Uống Sữa Trước Khi Đi Ngủ Tốt Cho Sức Khỏe


Xem thêm: Hộ Cận Nghèo Có Được Hưởng Bảo Hiểm Y Tế, Cấp Thẻ Bhyt Cho Đối Tượng Thuộc Hộ Cận Nghèo


Ví dụ : Boys (Con trai ) - Houses (Ngôi nhà)

Các chữ cái, chữ số, dấu hiệu và số đông từ các loại khác khog6 cần là danh trường đoản cú mà được sử dụng như danh từ thì thường xuyên thêm ‘s

Ví dụ : There are two 9’s in 99 (Trong số 99 có hai số 9)

Dot your i’s (Nhớ chấm dấu các chữ i.)

She spelt ‘necessary’ with two c’s.(Cô ta tiến công vần từ bỏ ‘necessary’ bao gồm hai chữ C)

các danh tự tận cùng bởi s, sh, ch,x,z được chế tạo thành số nhiều bằng cách thêm es

dish (Cái đĩa ) --------------------> dishes (Những chiếc đĩa)

Church (Nhà thờ) --------------------> churches ( gần như ngôi nhà thời thánh )

Box (Cái Hộp) --------------------> boxes (Những loại hộp)

Bus (Xe buýt) --------------------> Buses ( những chiếc xe buýt )

Quiz (Cuộc thi đố) --------------------> quizzes (Các cuộc thi đố)

các danh từ tận cùng bởi phụ âm +y (Consonant + y) được tạo thành số nhiều bằng cách đổi y thành i với thêm es.

Ví dụ :

Baby (Em bé) --------------------> babies (Những em bé)

Party (Bữa tiệc) --------------------> Parties ( đông đảo bữa tiệc)

Fly ( nhỏ ruồi ) --------------------> Flies ( Những nhỏ ruồi)

Các danh trường đoản cú tận cùng bằng một nguyên âm +y (vowel +y) thì chia sẻ thêm -s

Ví dụ :

Day (Ngày) --------------------> days (các ngày)

Key (Chìa khóa )--------------------> Keys ( các chiếc chìa khóa)

Play (Vở kịch) --------------------> Plays ( đa số vở kịch)

Các danh từ riêng biệt (Proper nouns) tận cùng bằng -y, chỉ cần thêm -s

Ví dụ: vì you know the Kennedys. ( bạn có biết mái ấm gia đình Kennedy không ?)

I hate Februarys. ( Tôi ghét tháng nhì )

một vài danh tự tận cùng bởi f hoặc fe: calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, chef, thief,wife, wolf được chế tạo ra thành số nhiều bằng phương pháp đổi f hoặc sắt thành -ves

Ví dụ :

Knife (con dao ) --------------------> Knives ( các con dao )

Calf ( nhỏ bê ) --------------------> Calves ( Những nhỏ bê )

Thief ( Tên ăn cắp ) --------------------> thieves ( hầu như tên đánh tráo )

wife (Vợ ) --------------------> wives (các bà xã )

Các danh tự tận cùng bởi -f hoặc -fe không giống thì thêm s theo cách thông thường

một trong những danh tự tận cùng bởi một phụ âm +o (consonant +o) được tạo nên thành số nhiều bằng phương pháp thêm -es.

Ví dụ :

tomato (Quả cà chua) --------------------> tomatoes ( hầu như quả cà chua)

hero ( hero ) --------------------> heroes ( phần đa anh hùng)

potato (Củ khoai tây) --------------------> Potatoes (Những củ khoai tây)

Các danh từ bỏ tận cùng bằng một nguyên âm +o, các từ vay mượn của quốc tế hoặc các từ được viết tắt thì chỉ việc thêm -s

Ví dụ:

Radio (Máy radio) --------------------> radios

Piano( Đàn dương cầm) -------------------->pianos

Zoo (Sở thú) --------------------> zoos

Một số danh tự tận cùng bởi o hoàn toàn có thể có hai hiệ tượng số nhiều

Ví dụ:

Volcano ( Núi lửa ) --------------------> volcanos, volcanoes

Tornado (Cơn bão) --------------------> Tornadoes, tornadoes

Số nhiều bất nguyên tắc (Irregular plurals)

Một số danh từ biến hóa khi làm việc số nhiều:

Ví dụ:

Man (Đàn ông) --------------------> Men

Woman (Đàn bà) --------------------> Women

Tooth (Răng) --------------------> teeth

foot ( Bàn chân) --------------------> feet

Child (Đứa trẻ) -------------------->children

Một số danh từ không thể chuyển đổi khi nghỉ ngơi số nhiều

Sheep (con cừu)

Deer (Con nai

Fish (Con cá)

Aircraft (Máy bay)

Craft (Tàu, Thuyền)

Grouse ( gà gô trắng)

Một số danh từ bỏ chỉ có hình thức số những (Luôn được sử dụng với động từ số nhiều) xống áo gồm 2 phần : Pants (Quần), pyjamas (Đồ pijama), trousers (Quần dài) khí cụ hoặc thiết bị có hai phần: scissors (Cái kéo), glasses ( Kính) một số danh từ khác: arms (Vũ khí), earnings (Tiền tìm được)

Ví dụ:

Formula (Công thức) --------------------> formulae, formulas

alumna (Nữ sinh) --------------------> alumnae

vertebra (xương sống)--------------------> vertebrae

focus (tiêu điểm) --------------------> foci

một vài danh từ bao gồm hai hiệ tượng số nhiều với nhì nghĩa khác nhau

Ví dụ :

Brother (anh/em trai) -----> brothers (các anh/em trai) ----> brotheren (Đồng đội)

cloth (Vải) -----> cloths (Các miếng vải) -----> clothes ( Quần áo)

Số nhiều của các danh từ bỏ ghép Trong hiệ tượng danh từ bỏ ghép: Danh trường đoản cú + danh tự (Noun + Noun) thì danh từ đầu tiên thường sinh hoạt dạng số ít cùng danh từ bỏ số nhì được đổi ra số nhiều

Ví dụ:

Toothbrush -----> toothbrushes

boy-friend -----> boy-friends

ticket collector -----> ticket collectors

- Trong vẻ ngoài danh trường đoản cú ghép: danh từ bỏ + trạng từ bỏ (Noun + adverb) danh trường đoản cú + giới từ bỏ + danh từ bỏ ( Noun + preposition + noun), danh từ + tính tự thì vẻ ngoài số những được thành lập với danh từ đầu tiên.

Ví dụ:

Passer - by -----> passers - by

looker -on -----> lookers - on

Bài tập về danh từ bỏ trong giờ anh

Choose the correct answer lớn complete the sentence : The cát is sitting on my bed/beds There are five pencil/pencils on my desk I have two sister/sisters/ They are riding their bike/bikes We have a dog/dogs How many book/books bởi you have in your bag? My mother has a new computer/computers There are three window/windows in the room Susanhas four poster/posters There is one pen/pens on the floor. Underline the nouns in the sentence & write U if i is uncountable noun and C if it is countable noun: The children are playing in the garden I Don’t lượt thích milk I prefer tea My mother uses butter khổng lồ prepare cakes There are a lot of windows in our classroom We need some glue to lớn fix this vase The bread my mother prepares is delicious I bought three bottles of mineral water for our picnic. I’d lượt thích some jujce please Complete the sentence with singular or plural khung of the noun in brackets: There are 10 (apples) ……………………… on the tables My sister work six (Hours) ……………………… every day THe shepherd has to lớn look after fifteen (sheep) ……………………… I love to eat an (egg) ……………………… in the morning There are a lot of (students) ……………………… in my class This is my (teachers) ……………………… My family has three (fish) ……………………… & a turtle In Spring we can see lots of (flowers) ……………………… My father often drink a (cup) ……………………… of coffee in the morning