Số Trừ Và Số Bị Trừ

     

- Cách triển khai phép trừ không nhớ vào phạm vi (100) và áp dụng vào giải toán.

Bạn đang xem: Số trừ và số bị trừ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: thực hiện phép tính.

- Đặt tính theo cột dọc, những chữ số và một hàng được đặt thẳng với nhau.

- tiến hành phép trừ theo thứ tự tự hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: (18 - 5)

Giải

*

Dạng 2: Toán đố

- Đọc cùng phân tích đề: xác định các số liệu sẽ cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu ước của bài bác toán.

Xem thêm: Em Biết Gì Thêm Về Thời Thơ Ấu Của Đinh Bộ Lĩnh? ? Bài 2 Trang 27 Sgk Lịch Sử 4

- Tìm giải pháp giải: nhờ vào các trường đoản cú khóa của bài toán như tìm “tất cả”, “còn lại”… với yêu ước của bài toán để xác định phép tính phù hợp.

- trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính với đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra giải thuật của bài toán và hiệu quả vừa kiếm tìm được.

Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Naoh - Với Cường Độ Dòng Điện Là 10A Trong Thời

Ví dụ: Một fan nông dân nuôi (13) nhỏ gà, tiếp nối người ấy chào bán đi (2) con. Hỏi bạn nông dân đó còn lại bao nhiêu bé gà ?


Giải:

Người nông dân đó còn lại số nhỏ gà là:

(13 - 2 = 11) (con)

Đáp số: (11) con

Dạng 3: Tính nhẩm

Thực hiện nay phép trừ các số tròn chục nhưng không đề xuất đặt tính.

- Em trừ các chữ số ở sản phẩm chục

- Viết thêm vào tác dụng một chữ số (0)

Ví dụ: Tính nhẩm: (90 - 30 - 10 = ....)

Giải:

Em nhẩm: (9 - 3 - 1 = 5)

Vậy (90 - 30 - 10 = 50)

Số bắt buộc điền vào chỗ chấm là (50)


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập các số mang đến 100
bài bác 2: Số hạng - Tổng
bài 3: Đề-xi-mét
bài xích 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng tất cả tổng bởi 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài xích 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài xích 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: bài toán về nhiều hơn.
bài bác 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài xích 14: việc về ít hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cộng
bài bác 20: Phép cộng tất cả tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một trong những hạng vào một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một trong những
bài bác 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một vài
bài 7: 32 - 8
bài bác 8: 52 - 28
bài 9: tìm kiếm số bị trừ
bài xích 10: 13 trừ đi một trong những : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một vài
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một vài
bài xích 21: tìm số trừ
bài xích 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, tiếng
bài 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về giám sát (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài xích 1: Tổng của khá nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài xích 3: vượt số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài xích 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường cấp khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài 9: Phép chia
bài xích 10: Bảng phân tách 2
bài bác 11: 1 phần hai
bài bác 12: Số bị chia - Số phân tách - yêu thương
bài bác 13: Bảng phân chia 3
bài bác 14: một phần ba
bài 15: tra cứu một vượt số của phép nhân
bài xích 16: Bảng phân tách 4
bài 17: một trong những phần tư
bài bác 18: Bảng phân chia 5
bài 19: một phần năm
bài 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài bác 21: kiếm tìm số bị phân chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số một trong những phép nhân với phép phân tách
bài xích 24: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài xích 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh các số tròn trăm
bài xích 3: những số tròn chục từ bỏ 110 mang đến 200
bài xích 4: những số từ bỏ 101 mang lại 110
bài bác 5: các số từ 111 cho 200
bài 6: những số có bố chữ số
bài xích 7: So sánh những số có cha chữ số
bài xích 8: Mét
bài xích 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đối chọi vị.
bài xích 12: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.