THÂN PHỤ LÀ GÌ

     
*

Tiếng xưng hô của người việt nam rất đa dạng, một đại trường đoản cú nhân xưng tất cả thể đựng được nhiều cách xưng hô không giống nhau. Ở ngôi đầu tiên số ít bạn ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi thứ nhất số nhiều thì nói: bọn chúng ta, chúng tao, chúng mình, bầy tao…Đại từ sinh sống ngôi máy hai, thứ bố cũng vậy.

Bạn đang xem: Thân phụ là gì


Trong quan hệ giới tính gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng vô cùng đa dạng mẫu mã và phong phú, gồm tất cả cả phương ngữ. Tỉ dụ như giờ gọi bố mẹ : ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u …, ấy là chưa kể những tiếng đã không còn được áp dụng thời ni như áng ( thân phụ ), nạ ( bà mẹ ) … Riêng về cách xưng hô của vợ ck đã có trên 70 biện pháp : anh – em, ông xã – bà vợ, tôi – mình, chồng ơi – bà xã ơi …Vào thời phong kiến, giải pháp xưng hô của người việt nam cũng đa dạng không kém và ít nhiều gì, do thực trạng lịch sử vẻ vang, cũng chịu tác động ảnh hưởng bởi Nước Trung Hoa. Điều này thể hiện rõ qua rất nhiều văn phiên bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ dì姨 ( em chị em ) viết y hệt như chữ di姨trong Hán ngữ, chữ cậu舅viết giống hệt và cùng nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ, chữ dượng仗, tuy viết hơi khác một chút ít, mặc dù vẫn cùng nghĩa với chữ trượng丈trong Hán ngữ … Nói do đó không có nghĩa là dân ta xào nấu trọn vẹn giải pháp viết và xưng hô của tín đồ Trung Quốc, minh chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết không giống chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ ; chữ em gái gồm hai phương pháp viết là㛪và腌, vẫn rất khác với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟trong Hán ngữ .Ở đây, cửa hàng chúng tôi xin tung ra cách xưng hô và thứ bậc gia tộc, xóm hội thời phong con kiến ở nước ta, tương xứng với phương pháp xưng hô với thứ bậc của trung hoa :


TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.


Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ đời ông nội trở lên nhì đời nữa).

Ông tổ thứ nhất hoặc người khai sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.


Cha của ông rứa ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông ráng ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông gắng (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà cầm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông cụ (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà núm (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha người mẹ của phụ huynh mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, nói một cách khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng gọi bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội vẫn chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vk đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vợ đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, nói một cách khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, có cách gọi khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại vẫn chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại đang chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, có cách gọi khác làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ thân mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:cố phụ故父.

Cha chết đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng thiết yếu và trang bị gọi vk lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ sản phẩm công nghệ (con dòng bao gồm và thứ call vợ bé dại của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, chị em ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị thân phụ từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ bị tiêu diệt đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà bầu đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng tín đồ cư tang bà bầu tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ kêu bà xã lớn của phụ vương là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé nhỏ của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà mẹ mình đối với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ cha mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi phụ thân người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng bà mẹ người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh tự đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái hay chị của mẹ:di nương姨娘, còn gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi bà bầu của bạn bè hoặc của người tiêu dùng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi fan thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ vương của fan lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi phụ vương của bạn bè hoặc các bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng gọi em gái tuyệt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi người mẹ của anh em hoặc của doanh nghiệp đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh với em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng hotline anh khi thủ thỉ với người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, mặt đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em chúng ta (con cô, con cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người đàn anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Xem thêm: Bst Những Cách Nấu Chè Đỗ Đen Truyền Thống Thơm Ngon Tuyệt Vời Ngay Tại Nhà

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (con cô, bé cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, còn được gọi là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi người khác một bí quyết thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của người khác (tiếng tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng fan anh call em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng để gọi các người thân, hay được sử dụng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tiểu muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn điện thoại tư vấn là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái – rất lâu rồi chị em thuộc lấy một chồng, chị gọi em là:đễ娣.

Em gái – xa xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, còn được gọi là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người ông chồng gọi em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là con đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, nàng tế女婿.

Người rể hiền đức tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ở rể địa điểm nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn điện thoại tư vấn là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa đồng đội rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng lũ bà hotline chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách gọi thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, bà xã lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, thiết yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để gọi chị em chủ nhân).

Vợ sau, vk lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, thiếu nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, bà xã hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông xã gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân tiện nội賤內.

Vợ (người ông chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi tín đồ vợ:nội tướng內相.

Từ call họ hàng mặt vợ:nội thân內親.

Gia đình mặt vợ:nhạc gia岳家(từ này thường xuyên hiểu làm làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn được gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng giống như ông già nên thân phụ vợ được gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, nói một cách khác là ngoại mẫu外母.

Mẹ vợ (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vk (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông xã gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của fan anh:tự phụ姒婦.

Vợ của bạn em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (tiếng hotline vợ ông xã người không giống một phương pháp lịch sự):hiền kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vk gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng tá công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha người mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông chồng (cách con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ gọi mẹ chồng là: đại gia大家.

Anh chồng (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tè thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của chồng (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng điện thoại tư vấn người bà xã của bạn bè vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Xem thêm: Cánh Đảo Gió Quạt Hơi Nước Không Quay, Sửa Quạt Điều Hòa

Tiếng xưng hô đối với người khác nhằm chỉ người vợ của mình:nội nhân內人haynội tử內子.