THÀNH CÔNG THỨC CỦA EXCEL DÙNG ĐỂ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thanh công thức của Excel sử dụng để:

A. Nhập cùng hiển thị dữ liệu hoặc phương pháp trong ô tính

B. Nhập địa chỉ cửa hàng ô đang được chọn

C. Hiển thị công thức

D. Xử trí dữ liệu


*

*

Thanh phương pháp của Excel sử dụng để:

A. Giải pháp xử lý dữ liệu

B. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc phương pháp trong ô tính

C. Hiển thị công thức

D. Nhập add ô đang được chọn


Vai trò của thanh công thức?

A. Hiển thị công thức 

B. Nhập cùng hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

C. Nhập showroom ô đang được chọn 

D. Xử lý dữ liệu


Câu 17: vai trò của thanh công thức?

A.

Bạn đang xem: Thành công thức của excel dùng để

 Nhập địa chỉ cửa hàng ô đang được chọn

B. Hiển thị công thức

C. Xử lý dữ liệu

D. Nhập với hiển thị tài liệu hoặc cách làm trong ô tính 

 


Câu 01:

Thanh công thức dùng để làm nhập công thức và hiển thị:

A.

Hiển thị công thức

B.

Nhập tài liệu hoặc phương pháp trong ô tính

C.

Hiển thị dữ liệu

D.

Cả A, B.à C.

2Hộp tên là ô ở góc trên, phía bên trái trang tính, hiển thị:

A.

Địa chỉ ô được chọn

B.

Kết quả tính toán

C.

Công thức

D.

Không hiển thị gì cả 

3Giả sử bắt buộc tính tổng giá trị của những ô A1 cùng B4, tiếp nối nhân với giá trị của ô C1. Bí quyết nào trong số các cách làm sau là đúng?

A.

=A1+B4*C1

B.

=(A1+B4)xC1

C.

=(A1+B4)*C1

D.

=A1+(B4*C1) 

4Dữ liệu trên trang tính gồm mấy loại?

A.

4

B.

3

C.

2

D.

Xem thêm: Bưu Điện Có Rút Tiền Được Không, Rút Tiền Mặt Từ Tài

1

5Trong Excel vùng giao nhau giữa hàng và cột được gọi là gì?

A.

Thanh công thức

B.

Ô tính

C.

Hộp tên.

D.

Bảng cho


Lớp 7 Tin học tập
1
0

Hãy chỉ ra tính năng của hộp tên?A. Văn bản của ô sẽ chọn;B. Là nơi dùng để nhập dữ liệu;C. Hiển thị địa chỉ cửa hàng ô đang rất được chọn;D. Là nơi dùng để làm nhập công thức;


Lớp 7 Tin học
8
1

Thanh cách làm dùng để:

A. Tất cả các ý rất nhiều đúng

B.  Hiển thị văn bản ô tính được chọn

C.  Nhập tài liệu cho ô tính được lựa chọn

D. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn


Lớp 7 Tin học tập
5
1

chỉ mình với đa số người ơi

Câu 4: Thanh phương pháp dùng để:

A. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn

B. Nhập tài liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị tài liệu của ô tính được chọn

D. Toàn bộ các ý hồ hết đúng


Lớp 7 Tin học tập
4
3

7: Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị văn bản ô tính được chọn

C. Hiển thị phương pháp trong ô tính được chọn

B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

D. Cả 3 ý trên.


Lớp 7 Tin học tập
3
1

Câu 21: Thanh phương pháp dùng để:

A. Hiển thị ngôn từ ô tính được chọnC. Hiển thị phương pháp trong ô tính được chọnB. Nhập tài liệu cho ô tính được chọnD. Cả 3 ý trên.

Câu 22: trong những công thức sau bí quyết nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)B. =SUM(A1,A2,A3,A4)C. =Sum(A1;A4)D. =Sum(A1-A4)

Câu 23: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:

A. Dễ so sánh B. Dễ in ra giấy

C. Dễ giao lưu và học hỏi D. Dễ di chuyển

Câu 24: Chương trình bảng tính, ngoài tác dụng tính toán còn có chức năng:

A. tạo biểu đồ. B. tạo trò chơi.

C. tạo đoạn phim D. tạo nhạc.

Câu 24: Trong màn hình hiển thị Excel, kế bên bảng lựa chọn File và các dải lệnh như là Word thì màn hình Excel còn có:

A. trang tính, thanh công thức.

B. thanh công thức, những dải lệnh Formulas.

C. các dải lệnh Formulas với bảng lựa chọn Data.

D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Câu 26: Trên trang tính, mong mỏi nhập dữ liệu vào ô tính, thứ nhất ta thực hiện thao tác:

A. nháy chuột lựa chọn hàng yêu cầu nhập.

B. nháy chuột lựa chọn cột yêu cầu nhập.

C. nháy chuột chọn khối ô yêu cầu nhập.

D. nháy chuột lựa chọn ô cần nhập.

Câu 27: Trên trang tính, những ký tự chữ cái A,B,C,….được điện thoại tư vấn là:

A. tên hàng. B. tên ô.

C. tên cột. D. tên khối

Câu 28: Trên trang tính, hàng số sản phẩm tự 1,2,3,…..được điện thoại tư vấn là:

A. tên khối. B. tên ô.

Xem thêm: Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính, Dán Màn Hình Laptop, Dán Chống Lóa

C. tên cột. D. tên hàng.

Câu 29: Giả sử nên tính tổng giá trị của những ô B2 cùng E4, sau đó nhân với giá trị vào ô C2. Công thức nào trong những các phương pháp sau đó là đúng:

A. =(E4+B2)*C2

B. (E4+B2)*C2

C. =C2(E4+B2)

D. (E4+B2)C2

Câu 30: Ở một ô tính gồm công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì hiệu quả trong ô tính này sẽ là: