THYMELEAF LÀ GÌ

     

Thymeleaf là 1 thư viện Java-based được sử dụng để tạo ứng dụng web. Nó cung cấp rất buổi tối cho việc ship hàng XHTML/ HTML5 trong các ứng dụng web. Trong bài viết này, các bạn sẽ tìm hiểu được chi tiết về Thymeleaf.

Bạn đang xem: Thymeleaf là gì

Thymeleaf Templates

Tổng vừa lòng 200+ tài liệu, sách, bài xích thực hành, video hướng dẫn lập trình… từ cơ bạn dạng đến nâng cao

Thymeleaf chuyển đổi các file của chúng ta thành các file XML bao gồm định dạng tốt. Nó có 6 template:

XMLValid XMLXHTMLValid XHTMLHTML5Legacy HTML5

Với các template trên, kế bên Legacy HTML5, những template còn lại đều đã đề cập đến các file XML phù hợp lệ được định dạng tốt. Legacy HTML5 cho phép chúng ta hiển thị các thẻ HTML5 vào trang web bao gồm cả những thẻ ko được đóng góp thẻ.

Web Application

Bạn rất có thể sử dụng template của Thymeleaf để tạo nên 1 ứng dụng web vào Spring Boot. Các bạn sẽ phải có tác dụng theo các bước dưới đây để tạo ứng dụng web trong Spring Boot.

Class WebController:


package com.tutorialspoint.demo.controller;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
Code language: CSS (css)Trong lấy ví dụ trên, URL request là /index, cùng nó được chuyển hướng đến file index.html. Chú ý rằng tệp tin index.html buộc phải được đặt trong thư mục mẫu mã và tất cả các tệp tin JS cùng CSS yêu cầu được đặt trong số thư mục tĩnh vào classpath. Trong lấy ví dụ được hiển thị, chúng tôi đã áp dụng file CSS để đổi khác màu của văn bản.

THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng đoạn code sau và tạo thành file css vào thư mục riêng của css và đặt thương hiệu là style.css.


*

Bây giờ bọn họ cần thêm dependency Spring Boot Starter Thymeleaf trong tệp tin configuration.

Thêm dependency vào file pom.xml đối với Maven.

Xem thêm: Phụ Lục Là Gì ? Cách Làm Phụ Lục Luận Văn Tốt Nghiệp, Thạc Sĩ Chuẩn Nhất


dependency> groupId>org.springframework.bootgroupId> artifactId>spring-boot-starter-thymeleafartifactId>dependency>
Code language: HTML, XML (xml)Thêm dependency vào tệp tin build.gradle đối với Gradle.


compile group: "org.springframework.boot", name: "spring-boot-starter-thymeleaf"
Code language: JavaScript (javascript)Hàm main Spring Boot.


package com.tutorialspoint.demo;import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
SpringBootApplicationpublic class DemoApplication public static void main(String<> args) SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
buildscript ext springBootVersion = "1.5.8.RELEASE" repositories mavenCentral() dependencies classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:$springBootVersion") apply plugin: "java"apply plugin: "eclipse"apply plugin: "org.springframework.boot"group = "com.tutorialspoint"version = "0.0.1-SNAPSHOT"sourceCompatibility = 1.8repositories mavenCentral()dependencies compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web") compile group: "org.springframework.boot", name: "spring-boot-starter-thymeleaf" testCompile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-test")
Code language: JavaScript (javascript)Bạn hoàn toàn có thể tạo file JAR với run Spring Boot bằng phương pháp sử dụng lệnh của Maven hoặc Gradle.

Đối cùng với Maven:


Sau lúc “BUILD SUCCESS”, chúng ta cũng có thể tìm thấy file JAR trong folder đích.

Còn so với Gradle:

Sau khi “BUILD SUCCESS”, chúng ta có thể tìm thấy file JAR trong thư mục build/libs.

Xem thêm: Người Ngoài Hành Tinh Màu Xanh Lá Cây Cá Đầu Bộ Người Ngoài Hành Tinh

Run file JAR:


*

Cuối thuộc paste liên kết http://localhost:8080/index vào URL của browser vẫn thể thấy website được hiện lên như hình bên dưới.


*

Chúc bạn thành công