Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Sở Thích Của Mình

     

Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh ngắn gọn ❤️️ 18 chủng loại Hay ✅ share Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay lựa chọn Lọc giúp cho bạn Đọc Học giỏi Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở trường bằng giờ Anh tiếp sau đây với những thắc mắc gợi ý cùng cách vấn đáp về công ty đề sở trường của phiên bản thân để giúp các em học sinh thực hiện xuất sắc bài chất vấn viết của mình.

1. Biện pháp đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vày you enjoy it?/ What bởi you think about it?/ How bởi vì you feel about it?/ How bởi vì you like it?Why do you like/enjoy it?How long vị you think you will continue with your hobby?What bởi vì you like doing?What sort of hobbies do you have?What vị you get up lớn in your không lấy phí time?

2. Cách nhắc nhở câu trả lời về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không lấy phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng giờ Anh

Tham khảo hầu như hướng dẫn viết về sở thích bằng giờ Anh cụ thể trong clip dưới trên đây để rèn luyện cho mình biện pháp viết tốt nhất.


khovattuhoanthien.com khuyến mãi bạn