Wheel là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Wheel là gì

*
*
*

wheel
*

wheel /wi:l/ danh từ bánh (xe) ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng))front wheel: bánh trướcback wheel: bánh sauthe wheel of history: bánh xe lịch sử (số nhiều) khối hệ thống bánh xe cộ (của máy...) xe pháo hình (để cáo buộc nhân vào cơ mà đánh)to break on the wheel: xử xe pháo hình (kỹ thuật) bàn xoay (của tín đồ làm đồ vật gốm) bánh lái, tay láiman of the wheel: tín đồ cầm lái, người lái tàu sự cù tròn, sự xoay; (quân sự) sự quayleft wheel: sự quay sang trái (nghĩa bóng) sự thăng trầmthe wheels of life: gần như thăng trầm của cuộc đờifortune"s wheel: sự thăng trầm của số phận (nghĩa bóng) bộ máythe wheel of government: bộ máy chính quyền (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe pháo đạpbig wheels (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bọn tai to khía cạnh lớn, bọn quyền cao chức trọngto go on wheels chạy, trôi chy, thực hiện thuận lợiwheels within wheels máy móc phức tạp (nghĩa bóng) tình hình rắc rối phức tạp (nghĩa bóng) mưu đồ black tối ngoại động từ lăn, đẩy đến lănto wheel a barrow: đẩy (cho lăn) một xe chim cút kít dắt (xe đạp) có tác dụng quay tròn, xoayto wheel one"s chair: xoay dòng ghế chở bên trên một xe lănto wheel something in a barrow: chở trang bị gì bởi xe cút kít xử tội xe cộ hình; tấn công nhừ tử (quân sự) mang lại (hàng quân) quay nội động từ quay, xoay lượn vòngthe sea-gulls wheeled over the sea: những con chim mòng biển lớn lượn vòng trên mặt biển (quân sự) quayright wheel!: mặt phi quay! (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe đạpto wheel round (about) quay lại, xoay trở lại
danh từ o bánh xe; bánh lái, tay đua § calf wheel : trống kéo nâng (trong cáp khoan) § driving wheel : bánh dẫn động, bánh chủ động § guide wheel : bánh dẫn hướng § pulley wheel : bánh puli, bánh ròng rã rọc § rod backoff wheel : dụng cụ dỡ ren cần bơm bị kẹt § steering wheel : bánh lái § water wheel : tuabin thủy lực § worm wheel : bánh vít vô tận § wheel-type back-off wrench : chìa vặn hình bánh xe
*Xem thêm: " Senior Associate Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

*

*

wheel

Từ điển Collocation

wheel noun

1 on a bicicyle, car, etc.

ADJ. bicycle, car, etc. | spare | front | back, rear | nearside | offside | loose, wobbly | alloy

WHEEL + VERB change, replace A tyre blew & we had khổng lồ change the wheel.

WHEEL + VERB go round, spin, turn The wheels were still going round. (figurative) The political wheel had turned full circle, and he was back in power. | skid, slide, slip He braked suddenly, causing the front wheels to skid. | crunch, scream, shriek the sound of wheels crunching over snow | come off, fall off | lock She braked too hard and the wheels locked.

WHEEL + NOUN arch, base, bearings, hub, nut, rim, trim | clamp

PREP. on ~s A child was pulling along a little dog on wheels. | under the ~s She fell under the wheels of a bus.

2 (also steering wheel)

VERB + WHEEL grip | turn | take I drove the first 200 miles & then Steve took the wheel.

WHEEL + NOUN lock

PREP. at the ~ The bus mix off again with a fresh driver at the wheel. | behind the ~ I saw the car drive past, but didn"t recognize the woman behind the wheel.

Từ điển WordNet


n.

a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)forces that provide energy và direction

the wheels of government began to turn

a circular helm khổng lồ control the rudder of a vessel

v.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Âm Thanh Cho Camera Hikvision, Camera Có Nghe Được Tiếng Không Và Cách Nhận Biết

English Synonym & Antonym Dictionary

wheels|wheeled|wheelingsyn.: bicycle xe đạp cycle pedal rack roll roulette wheel steering wheel wheel around