Số nghiệm của phương trình ({2^{2 + x}}

     
$fractionx2 exponentialx2 - 72 + fraction2exponentialx2 + 12 x + 36 = fraction8 x - 1524 - 4 x + 2 $


Bạn đang xem: Số nghiệm của phương trình ({2^{2 + x}}

*

*

frac x 2 x ^ 2 - 72 + frac 2 x ^ 2 + 12 x + 36 = frac 8 x - 15 24 - 4 x + 2
biến đổi x cần yếu bằng ngẫu nhiên giá trị làm sao trong -6,6 do phép chia cho số ko là không xác minh được. Nhân cả nhị vế của phương trình cùng với 4left(x-6 ight)left(x+6 ight)^2, bội số chung nhỏ dại nhất của 2x^2-72,x^2+12x+36,24-4x.
left(12+2x ight)x+left(4x-24 ight) imes 2=-left(6+x ight)^2left(8x-15 ight)+4left(x-6 ight)left(x+6 ight)^2 imes 2


Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Chí Phèo Sau Khi Gặp Thị Nở (14 Mẫu), Just A Moment

12x+2x^2+left(4x-24 ight) imes 2=-left(6+x ight)^2left(8x-15 ight)+4left(x-6 ight)left(x+6 ight)^2 imes 2
12x+2x^2+8x-48=-left(6+x ight)^2left(8x-15 ight)+4left(x-6 ight)left(x+6 ight)^2 imes 2
*

Thêm Mục
*
*Xem thêm: Thuyết Minh Về Ngày Tết Quê Em Câu Hỏi 915694, Top 10 Bài Thuyết Minh Về Ngày Tết Cổ Truyền

*
*
*