YIELD STRENGTH LÀ GÌ

     

Tensile strength là gì?

Tensile Strength là cụm từ giờ đồng hồ Anh của quan niệm “Giới hạn bền kéo” (hay nói một cách khác là: ultimate tensile strength/cường độ chịu kéo giới hạn/độ bền kéo/độ bền kéo giới hạn) được đọc là kĩ năng chống lại sự phá vỡ lẽ dưới ứng suất kéo. Đây là trong số những đặc tính quan trọng đặc biệt nhất của vật tư dùng cho các ứng dụng kết cấu.

Bạn đang xem: Yield strength là gì

*

Trong tiêu chuẩn chỉnh này sử dụng những định nghĩa sau:

Chiều nhiều năm cữ (L) (Gauge length): Chiều dài phần hình tròn trụ hoặc lăng trụ của mẫu thử nhằm đo độ giãn dài. Đặc biệt nên phân biệt giữa.

Chiều nhiều năm cữ lúc đầu (Lo) (Original gauge length): Chiều nhiều năm cữ trước lúc đặt lực.

Chiều dài cữ dịp cuối (Lu) (Final gauge length): Chiều lâu năm cữ sau khi mẫu test bị kéo đứt

Chiều dài phần tuy nhiên song (Lc) (Parallel length): Chiều dài phần song song được gia công của mẫu thử.

Chú ưng ý – có mang chiều dài phần song song cầm cho khái niệm khoảng cách giữa những má kẹp so với mẫu thử ko gia công.

Độ giãn dài (Elongation): Lượng ngày càng tăng của chiều nhiều năm cữ ban sơ (Lo) tại bất kỳ thời điểm nào trong những lúc thử.

Độ giãn dài tương đối (Percentage elongation): Độ giãn dài tính bằng xác suất của chiều dài cữ lúc đầu (Lo)

Độ giãn nhiều năm dư kha khá (Percentage permanent elongation): Sự tăng thêm của chiều nhiều năm cữ thuở đầu của chủng loại thử sau khi bỏ ứng suất cách thức (xem 4.9), được xem bằng xác suất của chiều dài cữ lúc đầu (Lo)

Độ giãn nhiều năm tương đối sau khi đứt (A) (Percentage elongation aller fracture): Độ giãn nhiều năm dư của chiều dài cữ sau khoản thời gian đứt (Lu – Lo) được xem bằng tỷ lệ của chiều dài cữ ban đầu (Lo)

Lực trên đơn vị diện tích s ( N/mm2, Mpa hoặc Psi ) cần thiết để phá vỡ chủng loại thử theo cách như vậy điện thoại tư vấn là chất lượng độ bền kéo hoặc độ bền kéo tại điểm đứt. đều thử nghiệm tương tự để đo tính năng kéo của vật liệu bằng nhựa trong khối hệ thống tiêu chuẩn chỉnh ISO là ISO 527, trong khối hệ thống ASTM là ASTM D638. Giá chỉ trị report trong tiêu chuẩn chỉnh ISO 527 cùng ASTM D638 chú ý chung không có sự đổi khác đáng kể và mỗi xem sét cho công dụng tốt xuất xắc không dựa vào ngay từ đầu vào quá trình lựa chọn và xử lý mẫu thử.

Các phương thức xác định giới hạn bền kéo được thực hiện cho dạng màng film là ASTM D882 hoặc ISO 1184. Để xác minh giới hạn bền kéo cho cao su, vật tư có độ bọn hồi cao, bạn ta thực hiện tiêu chuẩn chỉnh ASTM D412 hoặc ISO 37.

Trong tiêu chuẩn ISO 527, ASTM D638, các mẫu test được chế tạo thành bề ngoài mái chèo có kích cỡ xác định. Có thể đúc mẫu, hoặc dùng những máy cắt mẫu chuyên dụng. Tiếp nối mẫu được đo trên máy đo lực kéo đứt để xác minh giới hạn bền kéo

*

Độ giãn dài tương đối tổng sau thời điểm đứt (At) (Percentage total elongation at bactuue): Độ giãn nhiều năm tổng (độ giãn dài lũ hồi cộng với độ giãn dài dẻo) của chiều lâu năm cữ tại thời điểm đứt tính bằng xác suất của chiều dài cữ lúc đầu (L0)

Độ giãn nhiều năm khi lực thử lớn nhất (Percentage elongation axit maximum force): Sự tạo thêm của chiều dài cữ của mẫu mã thử lúc lực thử béo nhất, tính bằng tỷ lệ của chiều nhiều năm cữ ban đầu. Nó hay được khẳng định ở giữa độ giãn dài tương đối tổng khi lực thử lớn nhất (Agt) và độ giãn dài tương đối không phần trăm khi lực thử lớn nhất (Ag)

Chiều dài cữ mang đến máy đo độ giãn (Lo) (Extensometer gauge length): Chiều nhiều năm phần song song của mẫu thử dùng để làm đo phần kéo dài để trên máy đo độ giãn.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Tai Nghe Bị Rè 1 Bên, Cách Khắc Phục Tai Nghe Bị Rè, Nhiễu, Khó Nghe

Để đo số lượng giới hạn bền chảy cùng bền đứt thì thông số kỹ thuật Le ≥ Lo/2.

Để đo các thông số kỹ thuật “khi” hoặc “sau” lực thử béo nhất, Le gần bởi Lo

Độ kéo dãn (Extension): Lượng tăng thêm của chiều lâu năm cữ vày máy đo độ giãn (L0) khẳng định được tại thời điểm đã cho.

Độ kéo dãn tương đối dư (Percentage permaent extension): Lượng tăng thêm của chiều dài cữ trên máy đo độ giãn khẳng định được sau thời điểm bỏ ứng suất bề ngoài khỏi mẫu thử, được xem bằng tỷ lệ chiều nhiều năm cữ của sản phẩm đo độ giãn (Le)

Độ kéo dãn dài tương đối tại điểm rã (Ao) (Percentage yield point extension): Phần kéo dài giữa điểm bước đầu chảy với điểm ban đầu biến cứng đều so với vật liệu chảy không liên tục. Nó được xem bằng xác suất của chiều nhiều năm cữ của sản phẩm đo độ giãn.

Độ thắt tương đối (Z) (Percentage reduction of area): Độ chuyển đổi diện tích mặt phẳng cắt ngang (So-So) to nhất xuất hiện thêm khi thử được tính bằng phần trăm của diện tích mặt cắt ngang ban đầu (So)

Lực lớn số 1 (Fm) (Maximun force): Lực khủng nhất chức năng lên mẫu mã thử trong lúc thử sau khi qua điểm chảy. Đối với thứ liệu không có điểm chảy, là quý giá lực lớn nhất khi thử.

Ứng suất (Shess): Lực thử phân tách cho diện tích mặt giảm ngang ban đầu (So) của mẫu thử trên thời điểm ngẫu nhiên trong lúc thử.

Giới hạn bền kéo (Rm) (Tensile strength): Ứng suất tương ứng với lực lớn số 1 (Fm)

Giới hạn chảy (Yield strength): ứng suất tại điểm rã của vật tư kim một số loại khi đó xuất hiện thêm biến dạng dẻo mà lực thử không tăng. Bao gồm sự khác biệt giữa:

Giới hạn chảy trên (Reit) (Upper yield strength): quý hiếm ứng suất lại điểm khi mở ra sự giảm trước tiên của lực demo (xem hình 2).

Giới hạn chảy dưới (ReL) (Lower yield strength): giá trị ứng suất nhỏ dại nhất trong quá trình chảy dẻo, bên cạnh đến ngẫu nhiên hiệu ứng đưa tiếp ban đầu nào.

Xem thêm: Lý Luận Về Tích Tụ Tư Bản Là Gì, Tích Tụ Tư Bản Là Gì

Giới hạn dẻo qui ước với độ kéo dài không tỷ lệ (Rp) (Proof strength non-proportional extension): ứng suất tại kia độ kéo dãn dài không tỉ lệ bởi với phần cách thức của chiều lâu năm cữ mang đến máy vì chưng độ giãn (Le) (xem hình 3). Ký hiệu sử dụng được kèm theo tỷ lệ qui định, ví dụ Rp0.2

Giới hạn dẻo qui cầu với độ kéo dãn tổng (Rt) (Proof strength, total extension): Ứng suất tại kia độ kéo dài tổng (độ kéo dài đàn hồi cùng độ kéo dãn dẻo) bằng với độ giãn dài công cụ của chiều lâu năm cữ cho máy đo độ giãn (Le) (xem hình 4). Ký hiệu áp dụng được kèm theo tỷ lệ qui định, lấy một ví dụ Rt0.5

Giới hạn bền qui cầu (R1) (Permanent mix strength): Ứng suất trên đó sau thời điểm bỏ lực, độ giãn dài dư hoặc độ kéo dãn dài dư được xem bằng phần trăm của chiều nhiều năm cữ ban đầu (Lo) hoặc chiều nhiều năm cữ mang lại máy đo độ giãn (Lo) không được vượt vượt mức qui định (xem hình 5).

Ký hiệu thực hiện được kèm theo xác suất qui định của chiều dài cữ lúc đầu (Lo) hoặc của chiều dài cữ mang đến máy đo độ giãn (Lo), lấy ví dụ Rt0.2

Tuấn Hưng phát đang trưng bày độc quyền các dòng sản phẩm như van bướm, van cổng, van một chiều…có sức thời gian chịu đựng kéo vật tư cao, bảo đảm an toàn độ bền và tính chịu áp lực khi ứng dụng vào các khối hệ thống lắp đặt. Mọi chi tiết liên hệ