“You're Always Making Terrible Mistakes,” Said The Teacher

     

= C.

Bạn đang xem: “you're always making terrible mistakes,” said the teacher

thầy giáo phàn nàn về việc những học sinh lúc nào cũng mắc nên những lỗi lớn.

Cấu trúc: always + thì hiện tại tiếp diễn: thở than về hành động ra mắt lặp đi lặp lại gây khó chịu

= complain about + O + V_ing

Chọn C

Các phương án khác:

A. giáo viên hỏi học sinh của bản thân mình tại sao họ luôn mắc đa số lỗi lớn.

B. Giáo viên phân biệt rằng học tập sinh của chính mình luôn mắc đầy đủ lỗi lớn.

D. Giáo viên khiến học sinh của mình không nên lúc nào thì cũng mắc phần đa lỗi lớn


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions

He promised ______ his daughter a new bicycle as a birthday present.


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

___________________ are that stock price will go up in the coming months.


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions

She complains noisily about everything she doesn’t like. She is the type of person who is always ________ a fuss.


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

I’m sorry I can’t come out this weekend – I’m up khổng lồ my ears in work.


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

How on earth could they do away with a lovely old building lượt thích that and put a car park there instead?


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges

Teacher: “ John, you’ve written a much better essay this time.”

John: “_______________________”


Câu 7:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

It is believed that travelling is a good way to expand our ______ of the world.


Câu 8:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Sometimes ___________ wears people out & is worse than the lack of sleep itself.

Xem thêm: Đề Bài: Kể Về 10 Năm Sau Em Quay Lại Trường Cũ, Kể Chuyện 10 Năm Sau Em Về Thăm Lại Mái Trường


Câu 9:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My (A) classmates is (B) going on a (C) trip to lớn Cuc Phuong National Park this weekend (D).


Câu 10:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

They report that soil pollution has seriously threatened the livelihood of many local farmers.


Câu 11:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Unless you _______ all of my questions, I can’t vị anything to help you.


Câu 12:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The keynote speaker (A) started with some complementary remarks (B) about the organisers (C) of the conference, and then proceed (D) with her speech.


Câu 13:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

My _____ on life has changed a lot since leaving university.


Câu 14:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Psychologists encourage their patient not to lớn get upset about trivial matters.


Câu 15:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions

Mr. Green’s job is lớn teach the young officers lớn _____ their duty in the right way.

Xem thêm: Khi Nhiệt Độ Của Dây Kim Loại Tăng Điện Trở Của Nó Sẽ, Khi Nhiệt Độ Tăng Điện Trở Suất Của Kim Loại


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn giá tiền dành cho những người Việt.


tài liệu theo lớp
bài viết theo lớp
thắc mắc theo lớp
cơ chế

trình làng về công ty

chế độ bảo mật

Điều khoản thương mại & dịch vụ


link

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn tổn phí

Thông tin pháp luật


tương tác với công ty chúng tôi

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền